herb Cewice

Oficjalny serwis gminy

 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
 • Pic 12
 • Pic 13
 • Pic 14
 • Pic 15
 • Pic 16
Dziś jest niedziela 18 lutego 2018, dziś są imieniny: Symeona i Konstancji

XXI sesja Rady Gminy Cewice

dodano: 2012-11-16 09:01:47

XXI sesja Rady Gminy Cewice zaplanowana została na dzień 29 listopada 2012 roku na godzinę 13.00

Porządek obrad >

czytaj więcej »

ZAWODY SPORTOWO - POŻARNICZE

dodano: 2012-11-14 09:52:41

            W dniu 06 października 2012 r. na stadionie szkolnym w Maszewie przeprowadzono Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych. Organizatorem zawodów był Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP w Lęborku, Starostwo Powiatowe i Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Cewicach. W zawodach wzięło udział 10 drużyn męskich grupy A oraz 3 drużyny żeńskie grupy C. Komisję sędziowską powołał Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Lęborku bryg. Jan Drozd, sędzią głównym zawodów był bryg. Jerzy Nikitiuk. Nad bardzo sprawnym przebiegiem zawodów czuwał Komendant Gminny Związku OSP w Cewicach dh Janusz Rybicki oraz obsługa spikerska – st. kpt Bogdan Madej i p. Sylwester Krakowiak z Cewic.

            Zawody rozegrane zostały w konkurencjach sztafeta pożarnicza i ćwiczenie bojowe zgodnie z Regulaminem Zawodów Sportowo-Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych.

wyniki klasyfikacji

czytaj więcej »

Zaproszenie do konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cewice z organizacjami publicznymi

dodano: 2012-11-12 12:59:49

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na otwarte spotkanie konsultacyjne w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.

Otwarte spotkanie konsultacyjne odbędzie się dnia 19 listopada 2012 roku, w Urzędzie Gminy w Cewicach, ul. W. Witosa 16 (sala nr 1) o godz. 16:30.

Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące programu można również składać do dnia 19 listopada 2012 r. na piśmie w Urzędzie Gminy w Cewicach, pokój Nr 18 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:  sekretariat@cewice.pl na załączonym formularzu.

Projekt programu znajduje się na stronie www.bip.cewice.pl(w zakładce: Ogłoszenia, informacje) oraz na stronie www.cewice.pl(w zakładce: Aktualności).

Zapraszam do konsultacji.

Wójt Gminy Cewice
Jerzy Pernal

czytaj więcej »

Opis potrzeb, barier i oczekiwań uczestników/uczestniczek projektu pt. ?Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Cewice poprzez zwiększenie liczby miejsc w Publicznym Przedszkolu w Cewicach?

dodano: 2012-11-09 14:15:44

W związku z ogłoszonym konkursem otwartym nr 02/POKL/9.1.1/2012 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej” Gmina Cewice przeprowadziła konsultacje społeczne na temat potrzeb społeczności Gminy Cewice w obszarze objętym konkursem. Wyniki konsultacji przedstawiamy Państwu poniżej.

czytaj więcej »

KONFERENCJA DOTYCZĄCA DOSTOSOWANIA OFERTY EDUKACYJNEJ DO POTRZEB REGIONALNEGO RYNKU PRACY

dodano: 2012-11-09 10:52:19

ZAPRASZAMY NA
KONFERENCJĘ DOTYCZĄCĄ DOSTOSOWANIA OFERTY EDUKACYJNEJ
DO POTRZEB REGIONALNEGO RYNKU PRACY

w ramach projektu „Kształcenie ustawiczne przepustką do lepszego jutra”

która odbędzie się 27 LISTOPADA 2012 rokuo godzinie 11:00
w Starostwie Powiatowym w Lęborku (sala nr 13).

Konferencja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

szczegółowe informacje

czytaj więcej »

e-Urząd

Ogłoszenia

Multimedia

Instytucje

Strategie

Dane teleadresowe

Urząd Gminy w Cewicach
ul. W. Witosa 16
84-312 Cewice

tel: 59 861 34 60, 861 34 61
fax: 59 861 34 62
email: sekretariat@cewice.pl

Ważne informacje

NIP: 841-10-13-327
REGON: 000531677

konto: 33 9324 1018 0022 6556 2000 0330

Nasz urząd
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia