• wielkość czcionki:
  • zmień kontrast:

Gospodarka

Gmina Cewice jest gminą o charakterze rolniczym pomimo tego, że najwięcej powierzchni (62,19%) zajmują grunty leśne i zadrzewione. Wśród użytków rolnych (30,49%) największą część stanowią grunty orne, które zajmują 4 576 ha. Następne w kolejności są pastwiska oraz łąki i zajmują one odpowiednio 573 i 423 ha.

 

Mapa Gminy Cewice

Źródło: commons.wikimedia.org

Powierzchnia geodezyjna Gminy Cewice według kierunków wykorzystania [w ha]

powierzchnia ogółem 18 761
użytki rolne 5 720
          – grunty orne 4576
          – sady 6
        – łąki trwałe 423
        – pastwiska trwałe 537
        – grunty rolne zabudowane 140
        – grunty pod stawami 15
        – grunty pod rowami 23
grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione 11 668
        – lasy 11 611
         – grunty zadrzewione i zakrzewione 57
grunty pod wodami 178
       – pod wodami powierzchniowymi płynącymi 175
       – pod wodami powierzchniowymi stojącymi 3
grunty zabudowane i zurbanizowane 517
        – tereny mieszkaniowe 72
        – tereny przemysłowe 21
        – tereny inne zabudowane 55
      – tereny zurbanizowane niezabudowane 12
      – tereny rekreacji i wypoczynku 10
       – tereny komunikacyjne – drogi 300
      – tereny komunikacyjne – kolejowe 45
      – użytki kopalne 2
użytki ekologiczne 30
nieużytki 250
tereny różne 398

Źródło: Strategia Rozwoju Gminy Cewice na lata 2016-2022

 

Formy użytkowania gruntów Gminy Cewice w ujęciu procentowym

Źródło: Strategia Rozwoju Gminy Cewice na lata 2016-2022

 

Struktura gospodarstw rolnych na terenie Gminy Cewice

Wielkość gospodarstwa [ha] Ilość gospodarstw Obszar [ha]
0,00-1,00 63 214,0700
1,01-2,00 132 190,6673
2,01-5,00 144 460,5760
5,01-7,00 44 262,5138
7,01-10,01 68 593,1136
10,01-15,00 60 728,0758
powyżej 15,01 83 3 092,6270

Źródło: Strategia Rozwoju Gminy Cewice na lata 2016-2022

Gmina Cewice charakteryzuje się rozdrobnioną strukturą agrarną. Pod względem ilości ponad 57% stanowią gospodarstwa do 5 ha. Grupa gospodarstw o powierzchni 5-15 ha użytków rolnych stanowi blisko 29%, a gospodarstwa powyżej 15 ha użytków rolnych stanowią tylko 14% gospodarstw ogółem (równocześnie zajmują blisko 56% powierzchni).

Specyficzny przejściowy klimat Gminy Cewice ukształtowany jest przez bezpośrednie sąsiedztwo Morza Bałtyckiego – łagodniejsze zimy i chłodniejsze lata w porównaniu w resztą kraju, przesunięcie pór roku w stosunku do Polski centralnej tj. wydłużone zimy, okres przedzimowy i wydłużone przedwiośnie. Specyficzny klimat powoduje, że skraca się okres wegetacji roślin, opóźnia się termin sadzenia okopowych roślin i siewu ozimin, ogranicza uprawę roślin ciepłolubnych i poplonów ścierniskowych. Warunki dla rozwoju rolnictwa nie są korzystne – grunty klas RIII i ŁIII stanowią zaledwie 3,7%, a grunty RIV to tylko 39% powierzchni użytków rolnych. Dominującym kierunkiem produkcji rolnej jest hodowla zwierząt (w 40% ogólnej liczby gospodarstw).

Kalendarz wydarzeń
Ładowanie Wydarzenia

Wydarzenia Search and Views Navigation

Wydarzenie Views Navigation

22
marca

Brak wydarzeń

« marzec 2023 » loading...
P W Ś C P S N
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Fotorelacje