• wielkość czcionki:
  • zmień kontrast:

Sołectwo Popowo

Rys historyczny miejscowości Popowo

Popowo to niewielka miejscowość położona w odległości około 10 km na południowy wschód od Lęborka. Wieś ta graniczy z niewielkim Dziechnem i Okalicami, które razem tworzą sołectwo Popowo.
Przyjmuje się, iż pierwsza parafia istniała tu już w okresie 1050-1138, jednakże w źródłach historycznych pierwsza wzmianka dotycząca Popowa pochodzi z 1628 jako szlachecka posiadłość kaszubska i 1658 roku – określana jako dobro Panków.
Etymologia nazwy miejscowości związana jest ze słowem “pop”, co w języku niemieckim    i kaszubskim oznaczało osobę duchowną.

Z źródeł historycznych możemy wnioskować, iż tereny te były wcześniej zamieszkane, ponieważ zapoznając się z aktem lokacyjnym miasta Lęborka pochodzącego     z 1341 r, dowiadujemy się, że miasto to otrzymało nadania terytorialne wynoszące około 100 łanów, a granice tych terenów sięgały po Popowo, Lubowidz, Dąbrówkę, Redystowo, Dzięcielec i Kętrzyno.

Do roku 1454 ziemie te ( z małymi przerwami) podlegały Zakonowi Krzyżackiemu. W wieku XVI ziemie te należały do rodziny Grellów, która oprócz Popowa miała w posiadaniu sąsiadujące Okalice i Łebunie, w której to znajdowała się protestancka parafia. W 1628 roku odnotowano, że oprócz własności rodziny Grellów, było jeszcze osiem  gospodarstw. W późniejszym okresie dobra Popowa zasiliła posiadłość Wejherów, najpierw Mikołaja Henryka (ur. 1725). Mikołaj Henryk doprowadził do rozkwitu miejscowości – liczba mieszkańców wzrosła do ponad 300.  Kolejnym właścicielem był syn Mikołaja – Karol Henryk Wejher (ur. 1753). W 1804 pojawił się nowy właściciel – Friedrich von Kos, który kupił część dóbr za 633 i 1/3 talara. Następnymi właścicielami byli: Johan Ritz, od roku 1874 rodzina Dominik, po 20 latach w 1894 Popowo należało do Fritza Heintze, który to najprawdopodobniej podzielił miejscowość na dwie parcele. W roku 1907 doszło do  połączenia podzielonej miejscowości.

W okresie międzywojennym Popowo jako wieś przygraniczna znajdowała się na terenie III Rzeszy. W 1926 roku postawiono pierwszą szkołę w miejscowości. Oczywiście językiem wykładowym był język niemiecki, ponieważ terytorialnie miejscowość należała do ziem niemiecko-pruskich.  W 1945 roku zaczęto uczyć w języku polskim. 1 maja 1946 roku przed budynkiem “starej szkoły”posadzono dąb, który nazwano “Dębem Wyzwolenia”.

W 1966 roku rozpoczęto budowę nowej szkoły, która została oddana do użytku w 1967 r.  W lutym 2008 r. założono i rozpoczęło swoją działalność Stowarzyszenie „Rozwój Sołectwa Popowo” w imieniu, którego Zarząd wystąpił z wnioskiem do Wójta Gminy Cewice w sprawie udzielenia zezwolenia na założenie trzyklasowej szkoły niepublicznej z dodatkową nauką języka kaszubskiego jako ojczystego z oddziałem przedszkolnym z uprawnieniami szkoły publicznej. W związku ze złożonym wnioskiem rozpoczęto procedurę odnośnie utworzenia Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Popowie, która swoją działalność rozpoczęła z dniem 01 września 2008 r. w starym budynku szkoły.
Natomiast od dnia 01 września 2009 r. Stowarzyszenie „Rozwój Sołectwa Popowo” rozszerzyło organizację szkoły na klasy IV-VI.

Placówka od chwili utworzenia dynamicznie się rozwija do dnia dzisiejszego.

Po II wojnie światowej w podziale administracyjnym państwa Popowo wchodziło początkowo w skład gminy Rozłazino. W 1940 roku sołtysem Popowa  był gospodarz Schwochow, siedzibą gminy było |Jeżewo, a wójtem dzierżawca gorzelni – Kowalke. Po II Wojnie Światowej w 1945 większość młodych mieszkańców opuściła miejscowość  razem z odchodzącymi wojskami niemieckimi. Warto wspomnieć, iż przez Popowo przeszła jedna z kolumn “marszu śmierci” obozu Sztutthof. Wśród  maszerujących znajdował się jeden z mieszkańców wsi – Augustyn Hopa. Po 1945 roku w miejscowości pozostała rodzina Kwidzińskich, Klankowskich. Miotk i Majer. Osiedliły się tu także rodziny: Hopów, Walewskich, Syldatk, Merchel, Okrój, Stencel, Cerockich i Walkusz.

W historii powojennej pierwszym sołtysem wsi był Józef Cerocki, Augustyn Hopa, później pan Sztosek, E. Nagórski,  ponownie A. Hopa, który pełnił tą funkcję łącznie 36 lat, kolejnym był Jan Czajka, potem Jan Hopa –  syn Augustyna Hopy,  Edward Krefta,  Krystyna Drywa.  Obecnie sołtysem jest  Mariola Dzienisz.

W latach 1952-57 na terenie miejscowości działała Spółdzielnia Produkcyjna, która w 1956 roku zajęła I miejsce w produkcji rolnej na terenie powiatu lęborskiego.

Od 1945 roku Popowo należy do parafii pod wezwaniem św. Wojciecha w Rozłazinie. W 1987 r w miejscowości Popowo z inicjatywy i ogromnego zaangażowania mieszkańców zbudowano niewielki kościół filialny pod wezwaniem św. Brata Alberta. Kościół ten służy społeczności lokalnej.

Od 1 czerwca 1975 r. Popowo należy nieprzerwanie do gminy Cewice.

Kalendarz wydarzeń
Ładowanie Wydarzenia

Wydarzenia Search and Views Navigation

Wydarzenie Views Navigation

12
sierpnia

Brak wydarzeń

« sierpień 2022 » loading...
P W Ś C P S N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Fotorelacje