herb Cewice

Oficjalny serwis gminy

 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
 • Pic 12
 • Pic 13
 • Pic 14
 • Pic 15
 • Pic 16
Dziś jest wtorek 25 kwietnia 2017, dziś są imieniny: Marka i Jarosława

Czystsze powietrze

dodano: 2017-03-23 11:15:30

"CZYSTE POWIETRZE POMORZA" – EDYCJA 2017 – INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW

W związku z planowanym przystąpieniem Gminy Cewice do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW) pn.: „Czyste powietrze Pomorza” – edycja 2017, Urząd Gminy w Cewicach  informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie dofinansowania na modernizację źródeł energii cieplnej w obiektach budowlanych, zlokalizowanych na terenie Gminy Cewice.

Zadania mogą dotyczyć źródeł ciepła zasilających budynki:

 • jednorodzinne, stanowiące własność osób fizycznych,
 • wielorodzinne, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe,
 • wielorodzinne, stanowiące własność Gminy.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, które zamierzają wykonać modernizację źródła energii cieplnej, polegającej na likwidacji kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich:

 • kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym,
 • źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kotły opalane biomasą)
 • podłączeniem do sieci ciepłowniczej.

Koszty kwalifikowane zadania stanowią wydatki poniesione na zakup (łącznie z technicznym doborem urządzeń i oprzyrządowaniem) i montaż: kotłów opalanych gazem, olejem opałowym lub biomasą, pomp ciepła, węzłów cieplnych z przyłączami) oraz wykonanie instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u.

Do konkursu mogą być zgłaszane zadania nierozpoczęte, dla których została wykonana dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego.

Przewidywana maksymalna wysokość dofinansowania wyniesie 40% kosztów kwalifikowanych (z tego nie więcej niż 35% ze środków WFOŚiGW, zaś 5% ze środków pochodzących z budżetu Gminy Cewice) i będzie uzależniona od ilości złożonych wniosków (zgodnie z regulaminem konkursu WFOŚiGW „Czyste Powietrze Pomorza” – edycja 2017).

Mieszkańcy Gminy Cewice zainteresowani udziałem w konkursie „Czyste powietrze Pomorza” edycja 2017, powinni złożyć kompletny wniosek w Urzędzie Gminy Cewice przy ul. W. Witosa 16, wraz z niezbędnymi załącznikami, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.04.2017 r.

Rozstrzygnięcie konkursu przez WFOŚiGW nastąpi w terminie do 23 czerwca 2017 r., a wyniki zostaną opublikowane w terminie do 30 czerwca 2017 r.

Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej WFOŚiGW w Gdańsku: http://wfos.gdansk.pl/fundusze-krajowe/konkursy/czyste-powietrze-pomorza-edycja-2017

Formularz wniosku o uzyskanie dotacji można znaleźć na stronie internetowej www.cewice.pl, bip.cewice.pl oraz w formie papierowej w pok. nr 17 Urzędu Gminy
w Cewicach. Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 59 86 13 483 oraz w pok. nr 17 Urzędu Gminy w Cewicach.

wniosek do pobrania>


Spalanie śmieci w domowych piecach i kotłowniach jest źródłem zanieczyszczeń, które są szkodliwe dla ludzi i środowiska naturalnego. Temperatura w piecach domowych wynosi zaledwie od 200 do 500 stopni C. Substancje, które wydzielają się w trakcie spalania śmieci w niskich temperaturach są groźne dla zdrowia i życia.

Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych np. butelek typu PET, worków foliowych, a także opakowań po sokach, mleku, odpadów z gumy, lakierowanego drewna, mebli.

W Polsce obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów komunalnych w urządzeniach nie przystosowanych do tego celu.

 (źródło: http://www.niepalsmieci.pl)

Materiały informacyjne do pobrania otrzymane od firmy Szulc-Efekt sp. z o.o.

e-Urząd

Ogłoszenia

Multimedia

Instytucje

Strategie

Dane teleadresowe

Urząd Gminy w Cewicach
ul. W. Witosa 16
84-312 Cewice

tel: 59 861 34 60, 861 34 61
fax: 59 861 34 62
email: sekretariat@cewice.pl

Ważne informacje

NIP: 841-10-13-327
REGON: 000531677

konto: 33 9324 1018 0022 6556 2000 0330

Nasz urząd
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia