herb Cewice

Oficjalny serwis gminy

 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
 • Pic 12
 • Pic 13
 • Pic 14
 • Pic 15
 • Pic 16
Dziś jest wtorek 25 kwietnia 2017, dziś są imieniny: Marka i Jarosława

Gospodarka

dodano: 2012-02-21 16:08:57

CHARAKTERYSTYKA GOSPODARCZA GMINY

Gmina Cewice ma charakter typowo rolniczy. Niewiele jest na terenie gminy dużych zakładów produkcyjnych, a prowadzona działalność gospodarcza obejmuje w większości świadczenie usług różnego zakresu.

Gospodarstwa rolne zajmują około 31% ogólnej powierzchni gminy. Łącznie na terenie gminy znajduje się 515 gospodarstw rolnych, w tym 511 gospodarstw indywidualnych. W większości zajmują one powierzchnię do 5 ha, przy czym średnia powierzchnia gospodarstwa wynosi 11,3 ha. Gospodarstwa o powierzchni powyżej 15 ha stanowią jedynie 13,6 % ogólnej liczby.

CHARAKTERYSTYKA GOSPODODARSTW ROLNYCH W GMINIE CEWICE
Grupy obszarowe użytków rolnychGospodarstwaPowierzchnia w ha
ogólnaw tym użytków rolnych
OGÓŁEM 515 5837 5213
Do 1 ha1678358
1-5 ha139374315
5-10 ha85700619
10-15 ha52729631
15 ha i więcej7239513590

Źródło: Urząd statystyczny w Gdańsku "Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań. Powszechny spis rolny. Rok 2002".

Analizując gospodarstwa rolne według prowadzonej działalności gospodarczej zauważa się przeważającą liczbę gospodarstw utrzymujących się głównie z działalności rolniczej. Sporą grupę stanowią także gospodarstwa nieprowadzące działalności gospodarczej.

GOSPODARSTWA ROLNE WEDŁUG PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
WyszczególnienieGospodarstwaPowierzchnia w ha
ogólnaw tym użytków rolnych
OGÓŁEM 515 5837 5213
Prowadzące działalność wyłącznie rolniczą28131852814
Prowadzące działalność wyłącznie pozarolniczą34615602
Prowadzące działalność rolniczą i pozarolniczą4115891409
Nieprowadzące działalności gospodarczej159447389

Źródło: Urząd statystyczny w Gdańsku "Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań. Powszechny spis rolny. Rok 2002".

Spośród gospodarstw prowadzących działalność pozarolniczą, duża grupa uzyskuje dochody z działalności handlowej i z zakresu przetwórstwa przemysłowego.

GOSPODARSTWA ROLNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚC POZAROLNICZĄ
WyszczególnienieGospodarstwa% ogółu gospodarstw rolnych
OGÓŁEM 75 14,6
Prowadzące działalność w obrębie jednej sekcji działalności pozaroln. w tym z zakresu handlu w tym z zakresu przetwórstwa przemysłowego6813,2
152,9
101,9
Prowadzące działalność w obrębie dwóch i więcej sekcji działalności pozarolniczej71,4

Źródło: Urząd statystyczny w Gdańsku "Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań. Powszechny spis rolny. Rok 2002".

Gospodarka na terenie Gminy Cewice charakteryzuje się umiarkowanym rozwojem. Do największych zakładów produkcyjnych zalicza się:

 • Lesaffre bio-corporations - produkcja drożdży - filia spółki z Wołczyna w Maszewie Lęborskim
 • "Agri" w Maszewie Lęborskim
 • "Provimi" - Wytwórnia Pasz, filia centrali Polska Holding w Osnowie, z siedzibą w Kamieńcu
 • "Ubój, Rozbiór, Przetwórstwo" - Zakład Usługowo-Handlowy w Cewicach.
 • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Rzeźnia Oskowo" w Oskowie
 • Drewcom, sp. z o. o. w Cewicach
 • Zakład Przerobu Drewna "Fabos" w Cewicach
 • Firma "Prohan" w Cewicach
 • Firma "Krausdrew" w Cewicach
 • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "FALCON"

Głównym źródłem utrzymania mieszkańców Gminy Cewice jest praca zarobkowa. Znajdują oni zatrudnienie w funkcjonujących na terenie gminy zakładach produkcyjnych, w Jednostce Wojskowej w Siemirowicach oraz w Nadleśnictwie Cewice. Część społeczeństwa utrzymuje się z drobnej działalności gospodarczej (sklepy, hurtownie, zakłady usługowe, kawiarnie, handel obwoźny).

STRUKTURA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE GMINY CEWICE.
Wyszczególnienie Stan na 12.02.2004r. Stan na 02.06.2004r.
Handel7472
Transport2726
Budownictwo4845
Usługi7165
Produkcja, w tym: Wyroby przemysłowe Wyroby spożywcze23 623 6
Gastronomia1111
Gabinety specjalistyczne (lekarskie, rehabilitacji, itp.)1414
Razem 274 262

Źródło: dane własne Urzędu Gminy w Cewicach.

Źródłem utrzymania pozostałej części społeczeństwa jest praca we własnych gospodarstwach rolnych. Trudna sytuacja na lokalnym rynku pracy zmusza mieszkańców gminy do poszukiwania zatrudnienia poza jej granicami, szczególnie w pobliskim ośrodku miejskim w Lęborku.

STRUKTURA ZATRUDNIENIA WG GŁÓWNEGO ŹRÓDŁA UTRZYMANIA.
LudnośćUtrzymująca się
ogółemz pracyz pozostałych źródeł
razemnajemnejna rachunek własnyrazemw tym z
razemw tym w swoim gospodarstwie rolnym (działce rolnej)emeryturrent
Ogółem3480187915283512401601617493

Źródło: Urząd Statystyczny w Gdańsku "Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań. Powszechny spis rolny. Rok 2002"

Poważnym problemem gospodarczym i społecznym w gminie jest wysoki poziom bezrobocia. W 2002 r. stopa bezrobocia w Gminie Cewice wynosiła 33,6% i niewiele różniła się od średniej w powiecie lęborskim. Była natomiast znacznie wyższa w odniesieniu do średniej stopy bezrobocia w województwie pomorskim, która wynosiła 22,3%.

Na dzień 31.08.2003 roku w Gminie Cewice zarejestrowanych pozostawało 1053 bezrobotnych. Wśród nich zdecydowanie przeważały kobiety w liczbie 631 (59,9%).

WSPÓŁCZYNNIK AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA ORAZ STOPA BEZROBOCIA LUDNOŚCI GMINY CEWICE POWYŻEJ 15 ROKU ŻYCIA WEDŁUG PŁCI.

                        

Źródło: Urząd Statystyczny w Gdańsku "Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań. Powszechny spis rolny. Rok 2002"

Z zebranych podczas narodowego spisu powszechnego w 2002 roku danych wynika, że istotnym czynnikiem wpływającym na status osób bezrobotnych w Gminie Cewice jest poziom wykształcenia. Bezrobocie dotyczy tylko w niewielkim stopniu osób o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Największe problemy z podjęciem pracy mają osoby o niskim poziomie wykształcenia.

Znaczący wpływ na wzrost bezrobocia w gminie miał upadek Państwowych Gospodarstw Rolnych. Niskie kwalifikacje zawodowe pracowników w większości przypadków nie były wystarczające na nowym, wymagającym rynku pracy. Kroki podejmowane przez obecne struktury państwowe, a mające na celu przeciwdziałanie bezrobociu przez: roboty interwencyjne, roboty publiczne, szkolenia oraz kredyty, w małym stopniu rozwiązują problem bezrobotnych. Władze gminy zapobiegają o zatrudnianie bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, co jednak tylko w niewielkim stopniu łagodzi problemy związane z brakiem pracy.

e-Urząd

Ogłoszenia

Multimedia

Instytucje

Strategie

Dane teleadresowe

Urząd Gminy w Cewicach
ul. W. Witosa 16
84-312 Cewice

tel: 59 861 34 60, 861 34 61
fax: 59 861 34 62
email: sekretariat@cewice.pl

Ważne informacje

NIP: 841-10-13-327
REGON: 000531677

konto: 33 9324 1018 0022 6556 2000 0330

Nasz urząd
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia