W Unieszynie zakończono budowę oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej!