BUDOWA INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ NA TRASIE CEWICE – KAMIENIEC