Gmina Cewice zawarła umowę z Wykonawcą budowy oczyszczalni ścieków w Unieszynie!