Umowa na budowę oczyszczalni ścieków w Unieszynie zawarta!