W Unieszynie już wkrótce rozpocznie się budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków!