Trwa realizacja zadania pn. „Budowa ulicy Krótkiej i Słonecznej w miejscowości Cewice”