• wielkość czcionki:
  • zmień kontrast:

20.09.2021

Trwa realizacja zadania pn. „Budowa ulicy Krótkiej i Słonecznej w miejscowości Cewice”

Gmina Cewice realizuje zadanie pn.”Budowa ulicy Krótkiej i Słonecznej w miejscowości Cewice”.

W ramach inwestycji została zbudowana droga o szerokości 5,0 m i ogólnej długości 187,0 m, w tym droga o długości 100,0 m na ulicy Krótkiej i odcinek drogi o długości 87,0 m na ulicy Słonecznej w Cewicach. Nawierzchnia drogi została wykonana z kostki betonowej. Powstały obustronne pobocza z kraty trawnikowej o szerokości 1,0 m z lewej strony i o szerokości 0,5 m z prawej strony drogi. Przebudowano istniejące zjazdy, które zostały wykonane z kostki betonowej.  Wykonano również odwodnienie drogi poprzez nadanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych, dzięki czemu wody opadowe odprowadzane są na przyległy teren.

Celem operacji jest poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Cewice poprzez budowę ulicy Krótkiej i odcinka ulicy Słonecznej w miejscowości Cewice.

Zadanie jest dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 274.977,57 zł. Wysokość dofinansowania stanowi 63,63%  kosztów kwalifikowalnych zadania.

 

 

 

Fotorelacje