• wielkość czcionki:
  • zmień kontrast:

Herb Gminy Cewice

Herbem Gminy jest wizerunek Białego Gryfa Pomorskiego z żółtą literą „C” na zielonym tle.

Kształt herbu stanowi tarcza z prostokątną głowicą i ostrołukowa podstawą. Kontur tarczy jest czarny a tło zielone. Całość tarczy centralnie wypełnia biały Gryf obwiedziony czarnym konturem, zwrócony w prawo ( stronę prawą i lewą godła herbowego określa zawsze punkt widzenia osłaniającego się tarczą). Dolna część Gryfa stanowi żółta litera „C” obrysowana czarnym konturem.

W godle herbowym :

  • Gryf symbolizuje przynależeć do Pomorza i Kaszub.
  • Czerń symbolizuje ziemię, diament, bogactwo.
  • Zieleń oznacza królestwo roślin, honor, miłość i nadzieję.
  • Złoto (kolor żółty) symbolizuje szlachetność, życzliwość oraz wzniosłość i otuchę.
  • Biel to kolor czystości, uczciwości i pokory.

Herb Gminy Cewice podlega ochronie prawnej. Zasady i warunki używania herbu określa uchwała nr XXXI/271/2021 Rady Gminy Cewice z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie zasad i warunków używania herbu i pieczęci Gminy Cewice (uchwała znajduje się w załączniku poniżej).  Herb może być używany tylko w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych z wzorem graficznym ustalonym w księdze znaku Gminy Cewice. Prawo do używania herbu przysługuje organom Gminy Cewice, gminnym jednostkom organizacyjnym, w tym placówkom oświatowym do celów związanych z realizacją zadań ustawowych. Dopuszcza się możliwość używania herbu Gminy Cewice przez podmioty inne niż wymienione, w tym przypadku należy złożyć wniosek o wyrażenie zgody na używanie herbu Gminy Cewice  (wniosek znajduje się w załączniku poniżej).

Załączniki:

Fotorelacje