• wielkość czcionki:
  • zmień kontrast:

Raport o stanie gminy

Raport o stanie gminy jest dokumentem, który obejmuje podsumowanie działalności wójta  za rok poprzedni, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy  i budżetu obywatelskiego.
Obowiązek opracowania i przedstawienia raportu wynika z art. 28aa ustawy  o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713).  Zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym, wójt co roku do dnia 31 maja, przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.


Raport o stanie Gminy Cewice powstał w oparciu o informacje, jakie zostały przygotowane przez kierowników i pracowników poszczególnych referatów, pracowników samodzielnych  stanowisk Urzędu Gminy w Cewicach oraz jednostki organizacyjne gminy.

 

Raport o stanie gminy za rok 2023


Raport o stanie gminy za rok 2022


Raport o stanie gminy za rok 2021


Raport o stanie gminy za rok 2020


Raport o stanie gminy za rok 2019


Raport o stanie gminy za rok 2018


 

Fotorelacje