• wielkość czcionki:
  • zmień kontrast:

Wykaz wójtów, radnych i sołtysów od roku 1990

27 maja 1990 roku Polacy mogli wziąć udział w pierwszych prawdziwie demokratycznych wyborach po 1945 roku. Tego dnia kształtowały się rady gmin i miast, które były początkiem samorządów lokalnych.

Samorządność stanowi element demokracji i możliwość decydowania o własnym otoczeniu. Decentralizacja władzy umożliwiła społeczeństwu kształtowanie miejsca zamieszkania według uznania.Początek samorządności to szereg zmian wielu sfer życia: oświaty, opieki społecznej, gospodarki komunalnej, nieruchomości i planowania przestrzennego. Przed nowo powstałymi samorządami stanęły trudne zadania: wdrażanie poszczególnych reform, restrukturyzacja życia gospodarczego i realizacja kluczowych inwestycji infrastrukturalnych.

W 2020 r. mija 30 lat od pierwszych wyborów do rad gmin i ustawy o samorządzie terytorialnym.  Ustawa została uchwalona 8 marca 1990 roku, a weszła w życie 26 maja 1990 r. 27 maja obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego. Przeprowadzona w 1990 roku reforma samorządowa uchodzi do dziś za jedną z najbardziej udanych reform ostatniego 30-lecia.

Wykaz wójtów oraz radnych z podziałem na kadencje od roku 1990 do chwili obecnej:

Wykaz wójtów oraz radnych kadencja 1990 – 1994

Wykaz wójtów oraz radnych kadencja 1994 – 1998

Wykaz wójtów oraz radnych kadencja 1998 – 2002

Wykaz wójtów oraz radnych kadencja 2002 – 2006

Wykaz wójtów oraz radnych kadencja 2006 – 2010

Wykaz wójtów oraz radnych kadencja 2010 – 2014

Wykaz wójtów oraz radnych kadencja 2014 – 2018

Wykaz radnych oraz wójtów kadencja 2018 – 2023

 

Wykaz sołtysów oraz rad sołeckich z podziałem na kadencje od roku 1991 do chwili obecnej:

Wykaz sołtysów oraz rad sołeckich kadencja 1991 – 1995

Wykaz sołtysów oraz rad sołeckich kadencja 1995 – 1999

Wykaz sołtysów oraz rad sołeckich kadencja 1999 – 2003

Wykaz sołtysów oraz rad sołeckich kadencja 2003 – 2007

Wykaz sołtysów oraz rad sołeckich kadencja 2007 – 2011

Wykaz sołtysów oraz rad sołeckich kadencja 2011 – 2015

Wykaz sołtysów oraz rad sołeckich kadencja 2015 – 2019

Wykaz sołtysów oraz rad sołeckich kadencja 2019 – 2024

 

 

Załączniki:

Fotorelacje