• wielkość czcionki:
  • zmień kontrast:

Fotokronika Gminy Cewice

Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach i jej filia w Maszewie Lęborskim zapraszają mieszkańców gminy do wspólnego tworzenia fotokroniki. Celem projektu jest zachowanie dla przyszłych pokoleń unikatowych zbiorów, które odzwierciedlają historię Gminy Cewice i jej mieszkańców. Fotografie, dokumenty, pocztówki, rodzinne pamiątki i przede wszystkim ludzka pamięć to często jedyny ślad naszego istnienia, dlatego bliotekarki proszą o udostępnienie zdjęć z rodzinnych albumów. Mogą to być zdjęcia z uroczystości rodzinnych, szkolnych, kościelnych, zdjęcia ulic lub budynków, a także zdjęcia przedmiotów, które w jakiś sposób nawiązują do historii gminy.
Zeskanowane i opisane zdjęcia będą tworzyły Fotokronikę Gminy Cewice. Niektóre zostaną umieszczone w Społecznym Archiwum Ziemi Lęborskiej (archiwumlebork.pl), które prowadzi Stowarzyszenie na 102 z Lęborka. Zdjęcia posłużą również jako materiał dydaktyczny do zajęć z edukacji regionalnej. Serdecznie zapraszamy do współpracy. Zdjęcia można przynosić do bibliotek.

 

Katalog zbiorów Społecznego Archiwum Ziemi Lęborskiej – Gmina Cewice

 

 

 

Wymiera pokolenie, które po wojnie przybyło na ziemię lęborską. Pozostają po nim różne pamiątki, z którymi często nie wiadomo co zrobić. Są poza sferą zainteresowania muzeów czy archiwów państwowych, ale są niezwykłym świadectwem losów ludzi, opisem zdarzeń. Chcemy stworzyć miejsce, do którego można przynieść pamiątki rodzinne,  gdzie zostaną zdigitalizowane, opisane, które będzie można udostępnić w rożny sposób, tj. na stronie internetowej, w postaci wystaw, w przyszłości albumów, prezentacji. Istotą archiwów społecznych jest zaproszenie do współpracy społeczności lokalnej. Mieszkańcy są głównymi bohaterami zbieranych materiałów – przekazują swoje zdjęcia, opowiadają historie. Naszym nadrzędnym celem jest stworzenie przestrzeni współpracy i wymiany informacji, w której działalność będą mogli się włączać  mieszkańcy, stowarzyszenia i instytucje, aby wspólnie poszerzać zasób wiedzy o przeszłości i dziedzictwie.

Stowarzyszenie na 102 na Lębork

Fotorelacje