• wielkość czcionki:
  • zmień kontrast:

Budowa instalacji fotowoltaicznych przy budynkach świetlic wiejskich w Oskowie i Unieszynie w Gminie Cewice

Nazwa zadania: Budowa instalacji fotowoltaicznych przy budynkach świetlic wiejskich w Oskowie i Unieszynie w Gminie Cewice

Koszt kwalifikowany zadania: 114 660,00 zł

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Gdańsku: dotacja w wysokości 103 194,00 zł

Źródło dofinansowania:  środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Gdańsku w ramach naboru ogólnego

Opis zadania: Realizacja zadania polegać będzie na montażu przy  nowo wybudowanych budynkach świetlic wiejskich w miejscowości Unieszyno i Oskowo instalacji fotowoltaicznej do zaopatrzenia powyższych budynków w energię elektryczną. Budynki świetlic zostały przekazane do użytkowania w lipcu 2023 roku. Ideą ich powstania było zapewnienie mieszkańcom sołectw Unieszyno i Oskowo miejsca umożliwiającego organizację zebrań wiejskich, sołeckich imprez okolicznościowych oraz spotkań z gośćmi odwiedzającymi włodarza gminy Cewice. Wykorzystywane również będą jako miejsce wielu innych przedsięwzięć mających na celu integrację nie tylko społeczności sołectw, ale także mieszkańców całej gminy i powiatu. Oba budynki wyposażone są w pompy ciepła w celu zabezpieczenia c.o. oraz ciepłej wody, zasilane energią elektryczną z sieci energetycznej. Z punktu widzenia przyszłej eksploatacji budynków zgodnie z ich przeznaczeniem niezbędne jest zapewnienie alternatywnego źródła zasilania w postaci montażu instalacji fotowoltaicznej. Ponadto korzystanie z sieci energetycznej jako jedynego źródła energii elektrycznej, przyczyni się do zwiększenia zanieczyszczania klimatu poprzez zwiększoną emisję zanieczyszczeń z elektrowni z uwagi na źródło energii stosowane w elektrowniach. Montaż alternatywnego źródła energii, pochodzącej z zasobów środowiska naturalnego pozwoli na ograniczenie zużycia energii sieciowej i chociaż częściowe zaspokojenie potrzeb energetycznych tych budynków energią pochodzącą z naturalnych zasobów.

W obu przypadkach planowany jest montaż instalacji naziemnych o mocy 9,96kW. W celu zapewnienia ciągłości pracy instalacji w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych , w tym chwilowego zacienienia części paneli – zastosowany zostanie optymalizator. Takie rozwiązanie pozwala na nieprzerwaną pracę instalacji nawet w przypadku zasłonięcia lub zacienienia kilku z paneli fotowoltaicznych. W takiej sytuacji optymalizator umożliwia pracę pozostałych, odpowiednio naświetlonych paneli, które w dalszym ciągu produkują prąd.

Każda instalacja składać się będzie z:

  • 24 paneli fotowoltaicznych moduł PV Corab Encor EC2415M-10FB-V CUT FULL BLACK
  • Falowników SOLAREDGE SE10K-RW0TEBEN4
  • 24 szt optymalizatorów SOLAREDGE S440-1GM4MRM
  • 1 kpl systemu mocowania na ziemi
  • 1 kpl systemu zabezpieczeń AC, DC i rozdzielnicy
  • 1 kpl uziemienia.

www.wfos.gdansk.pl

Załączniki:

Fotorelacje