• wielkość czcionki:
  • zmień kontrast:

Numery telefonów

Wykaz bezpośrednich numerów telefonów do Urzędu Gminy w Cewicach

Numer
pokoju
Nazwisko i imię
Funkcja / Zakres działania
Numer telefonu / poczta e-mail
PARTER
2
RACZKOWSKA MONIKA
KIEROWNIK REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
(059) 861 34 74
kierownikgk@cewice.pl
2
GAFFKE EWA
REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ / LOKALE
2
ŚMIGIELSKA MARLENA
REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ / WODA
(059) 861 34 72
gkwoda@cewice.pl
2
CZAJA SŁAWOMIR
REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ / BHP
(059) 861 34 73
gkbhp@cewice.pl
2
STUKAN MARTA
REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ / GOSPODARKA ODPADAMI
2
ŚMIAŁKOWSKA RENATA
REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ / UTRZYMANIE DRÓG I TERENÓW KOMUNALNYCH
(059) 861 34 76
gkdrogi@cewice.pl
I PIĘTRO
4
RADCY PRAWNI
(059) 861 34 77
6
BRODA MAŁGORZATA
SEKRETARIAT URZĘDU
(059) 861 34 60
(059) 861 34 61
FAX (059) 861 34 62
sekretariat@cewice.pl
6
PARSZEWSKA JOANNA
SEKRETARZ GMINY, KIEROWNIK REFERATU ORGANIZACYJNEGO
(059) 861 34 66
sekretarz@cewice.pl
7
FRANCISZCZAK MARIA
SKARBNIK GMINY, KIEROWNIK REFERATU BUDŻETOWEGO
(059) 861 34 65
skarbnik@cewice.pl
8
KASZKOWIAK MARIA
REFERAT BUDŻETOWY – KSIĘGOWOŚĆ
(059) 861 34 69
ksiegowa@cewice.pl
8
ZAKRZEWSKA WIOLETTA
REFERAT BUDŻETOWY – KSIĘGOWOŚĆ
(059) 861 34 69
9
BUJAK-KRZYŻANOWSKA BOŻENA
REFERAT BUDŻETOWY – WYMIAR PODATKÓW
(059) 861 34 70
wymiarpodatku@cewice.pl
10
MARZĘCKI GRZEGORZ
KIEROWNIK REFERATU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, INWESTYCJI
10
LICA JUSTYNA
REALIZACJA INWESTYCJI
(059) 861 34 71
inwestycje@cewice.pl
11
WENTA ANGELIKA
REFERAT BUDŻETOWY – WINDYKACJA
(059) 861 34 68
windykacja@cewice.pl
11
CIEROCKA MARZENA
KASA URZĘDU
(059) 861 34 68
kasa@cewice.pl
12
GRENIUK SŁAWOMIR
OBRONA CYWILNA, OCHRONA P.POŻ, ARCHIWUM ZAKŁADOWE
(059) 861 34 82
obronacywilna@cewice.pl
12
KLEBBA TOMASZ
INFORMATYKA, KBI
(059) 861 34 63
admin@cewice.pl
II PIĘTRO
14
BAZYLEWICZ KATARZYNA
KIEROWNIK USC, KIEROWNIK REFERATU SPRAW OBYWATELSKICH
(059) 861 34 80
fax (059) 861 34 93
usc@cewice.pl
15
ROSIN ANNA
EWIDENCJA LUDNOŚCI, DOWODY OSOBISTE
(059) 861 34 81
elud@cewice.pl
17
MĄDRA-NOWAK MARIOLA
OŚWIATA, KULTURA, SPORT I ZDROWIE
19
WYDRZYŃSKA MAŁGORZATA
KIEROWNIK REFERATU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH I PROMOCJI
19
KAMIŃSKA JUSTYNA
FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE
(059) 861 34 83
redaktor@cewice.pl
19
PARCZEWSKA-WOŁOCZNIK MARTA
PROMOCJA, ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
(059) 861 34 83
promocja@cewice.pl
20
SZULTA MAŁGORZATA
KIEROWNIK REFERATU OBSŁUGI  FINANSOWO-KADROWEJ
(059) 861 34 86
oswiata@cewice.pl
20
CYBULSKA MARTA
KADRY
(059) 861 34 86
kadry@cewice.pl
21
JANCZAK DARIA
PŁACE
(059) 861 34 87
place@cewice.pl
21
DRZEWIECKA EDYTA
KSIĘGOWOŚĆ – OŚWIATA
(059) 861 34 87
 23
SCHULZ LIDIA
RADA GMINY, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
(059) 861 34 88
radagminy@cewice.pl
 24
KRAKOWIAK MARZENA
KIEROWNIK REFERATU GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
(059) 861 34 89
kierownikzg@cewice.pl
 24
SZCZECHOWICZ ANNA
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI, GEOLOGIA
 24
LEWANDOWSKA ANNA
OCHRONA ŚRODOWISKA

 

Fotorelacje