• wielkość czcionki:
  • zmień kontrast:

Numery telefonów

Wykaz bezpośrednich numerów telefonów do Urzędu Gminy w Cewicach

Numer
pokoju
Nazwisko i imię Funkcja / Zakres działania Numer telefonu / poczta e-mail
PARTER
2 RACZKOWSKA MONIKA KIEROWNIK REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ (059) 861 34 74
kierownikgk@cewice.pl
2  GAFFKE EWA
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
(059) 861 34 72
gospodarkakomunalna@cewice.pl
2 ŚMIGIELSKA MARLENA GOSPODARKA WODNO –  ŚCIEKOWA (059) 861 34 72
gkwoda@cewice.pl
2 CZAJA SŁAWOMIR GOSPODARKA KOMUNALNA I BHP (059) 861 34 73
gkbhp@cewice.pl
2 STUKAN MARTA GOSPODARKA ODPADAMI (059) 861 34 76
gospodarkaodpadami@cewice.pl
I PIĘTRO
4 RADCY PRAWNI (059) 861 34 77
6 BRODA MAŁGORZATA SEKRETARIAT URZĘDU (059) 861 34 60
(059) 861 34 61
FAX (059) 861 34 62
sekretariat@cewice.pl
6 KRAKOWIAK MARZENA SEKRETARZ GMINY, KIEROWNIK REFERATU ORGANIZACYJNEGO
(059) 861 34 66
sekretarz@cewice.pl
7 FRANCISZCZAK MARIA SKARBNIK GMINY, KIEROWNIK REFERATU BUDŻETOWEGO
(059) 861 34 65
skarbnik@cewice.pl
8 KASZKOWIAK MARIA KSIĘGOWOŚĆ
(059) 861 34 69
ksiegowa@cewice.pl
8 ZAKRZEWSKA WIOLETTA KSIĘGOWOŚĆ
(059) 861 34 69
9 BUJAK-KRZYŻANOWSKA BOŻENA WYMIAR PODATKÓW (059) 861 34 70
wymiarpodatku@cewice.pl
10 MARZĘCKI GRZEGORZ KIEROWNIK REFERATU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I INWESTYCJI (059) 861 34 75
planowanie.przestrzenne@cewice.pl
10 LICA JUSTYNA REALIZACJA INWESTYCJI (059) 861 34 71
inwestycje@cewice.pl
11 WENTA ANGELIKA WINDYKACJA (059) 861 34 68
windykacja@cewice.pl
11 CIEROCKA MARZENA KASA URZĘDU (059) 861 34 68
kasa@cewice.pl
12 GRENIUK SŁAWOMIR
OBRONA CYWILNA, OCHRONA P.POŻ, ARCHIWUM ZAKŁADOWE
(059) 861 34 82
obronacywilna@cewice.pl
12 KLEBBA TOMASZ INFORMATYKA (059) 861 34 63
admin@cewice.pl
II PIĘTRO
14 BAZYLEWICZ KATARZYNA KIEROWNIK USC, KIEROWNIK REFERATU SPRAW OBYWATELSKICH (059) 861 34 80
fax (059) 861 34 93
usc@cewice.pl

15 ROSIN ANNA
EWIDENCJA LUDNOŚCI, DOWODY OSOBISTE
(059) 861 34 81
elud@cewice.pl
17 MĄDRA-NOWAK MARIOLA OŚWIATA, KULTURA I SPORT (059) 861 34 90
zadaniaoswiatowe@cewice.pl
19 WYDRZYŃSKA MAŁGORZATA KIEROWNIK REFERATU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH I PROMOCJI
(059) 861 34 85
zamowieniapubliczne@cewice.pl
19 KAMIŃSKA JUSTYNA FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE (059) 861 34 83
redaktor@cewice.pl
19 PARCZEWSKA-WOŁOCZNIK MARTA PROMOCJA,ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
059) 861 34 83
promocja@cewice.pl
20 SZULTA MAŁGORZATA KIEROWNIK REFERATU OBSŁUGI FINANSOWO-KADROWEJ
(059) 861 34 86
oswiata@cewice.pl
20 CYBULSKA MARTA KADRY (059) 861 34 86
kadry@cewice.pl
21 JANCZAK DARIA PŁACE (059) 861 34 87
place@cewice.pl
21 DRZEWIECKA EDYTA KSIĘGOWOŚĆ – OŚWIATA (059) 861 34 87
23 SCHULZ LIDIA RADA GMINY , DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
(059) 861 34 88
radagminy@cewice.pl
24
ŚMIAŁKOWSKA RENATA                              KIEROWNIK REFERATU GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA (059) 861 34 89
kierownikzg@cewice.pl
24 SZCZECHOWICZ ANNA GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI, GEOLOGIA (059) 861 34 84
gospodarkanieruchomosciami@cewice.pl
24 LEWANDOWSKA ANNA                            OCHRONA ŚRODOWISKA (059) 861 34 84
ochronasrodowiska@cewice.pl

 

 

 

Fotorelacje