• wielkość czcionki:
  • zmień kontrast:

Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy

Druki wniosków i formularzy wraz z informacją opisującą procedurę postępowania przy ich składaniu znajdują sie na stronie eBOI Urzędu Gminy

Informacja dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się

Urząd Gminy w Cewicach informuje, iż osoby mające trudności w komunikowaniu się od dnia 02 kwietnia 2012 roku, mogą skorzystać z pomocy pracownika znającego język migowy podczas załatwiania swoich spraw w urzędzie. Usługa przy załatwianiu spraw jest bezpłatna.

Osoby uprawnione do skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, zobowiązane są zgłosić chęć skorzystania z usługi, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem,ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się.

Zgłoszenia można dokonać w Urzędzie Gminy w Cewicach:

  • telefonicznie, za pośrednictwem osoby słyszącej pod nr telefonu 59 861 34 60, 59 861 34 61,
  • na numer faksu: 59 861 34 62,
  • na adres e-mail: sekretariat@cewice.pl.,
  • osobiście w sekretariacie urzędu.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko osoby zainteresowanej,
  • propozycję terminu,
  • krótkie określenie sprawy,
  • kontakt zwroty, na który zostanie nadesłana informacja z potwierdzeniem terminu spotkania.
Fotorelacje