• wielkość czcionki:
 • zmień kontrast:

Numery kont bankowych

Urząd Gminy w Cewicach – numery kont bankowych

Należy wnosić na konto: BANK RUMIA SPÓŁDZIELCZY  33 9324 1018 0022 6556 2000 0330

Wpłaty za:

 • podatek rolny,
 • podatek leśny,
 • podatek od nieruchomości,
 • podatek od środków transportowych,
 • łączne zobowiązanie pieniężne,
 • czynsz,
 • opłata za zużycie wody,
 • opłata za ścieki,
 • opłaty skarbowe.

_____________________________________________________________________

Należy wnosić na konto: BANK RUMIA SPÓŁDZIELCZY 23 9324 1018 0022 6556 2000 0510

Wpłaty:

 • z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych,

lub na wskazany w dokumentach indywidualne konta bankowe.

Fotorelacje