• wielkość czcionki:
  • zmień kontrast:

Położenie

Gmina Cewice jest gminą wiejską położoną w północnej części województwa pomorskiego, na południowych rubieżach powiatu lęborskiego. W granicach powiatu znajdują się trzy gminy wiejskie: Cewice, Nowa Wieś Lęborska, Wicko oraz dwie gminy miejskie: Lębork oraz Łeba.

Gmina zajmuje obszar 187,61 km2, co stanowi 26,57% powierzchni powiatu lęborskiego i 1,02% województwa pomorskiego. W powiecie lęborskim zajmuje trzecią pozycję pod względem obszaru, jak i pod względem ludności – na 5 gmin. Gmina Cewice graniczy z następującymi (siedmioma) gminami:

Powiat Słupski:
(od zachodu)
  • Potęgowo
Powiat Bytowski:
(od południowego-zachodu)
  • Czarna Dąbrówka
Powiat Kartuski:
(od południowego-wschodu)
  • Sierakowice
Powiat Wejherowski:
(od wschodu)
  • Linia
  • Łęczyce
Powiat Lęborski:
(od północy)
  • Lębork
  • Nowa Wieś Lęborska

Gmina należy do Związku Gmin Pomorskich, Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemia Lęborska – Łeba , Kaszubsko-Pomorskiego Forum Ekologicznego, Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Łeby”.

W ujęciu fizycznogeograficznym (wg J. Kondrackiego) cały obszar Gminy należy do mezoregionu Pojezierze Kaszubskie [makroregion Pojezierze Wschodniopomorskie, podprowincja Pojezierza Południowobałtyckie, prowincja Niż Środkowoeuropejski, megaregion Pozaalpejska Europa Środkowa]. Pojezierze Kaszubskie jest pokryte osadami czwartorzędowymi pochodzenia lodowcowego. Na terenie mezoregionu występują głównie surowce mineralne wykorzystywane w budownictwie: glina zwałowa, piaski, żwiry, głazy narzutowe, ił warwowy. Przeważają gleby słabe głównie bielicowe i pseudobielicowe, miejscami występują gleby szarobrunatne. Dominującą klasą gleb jest klasa IVa i IV b rzadko występują gleby klasy III i V. Rzeźba terenu Pojezierza Kaszubskiego jest silnie pofałdowana. Relief jest znacznie silniejszy niż w pozostałych mezoregionach województwa, miejscami zbliżony do reliefu typowo górskiego, w którym są znaczne deniwelacje terenu.

Rzeźba terenu została ukształtowana przez szereg różnych czynników, spośród których decydującą rolę odegrał lądolód skandynawski oraz wody fluwioglacjalne. Z tego względu rzeźba jest określana jako glacjalna. Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na rzeźbę jest późniejsza działalność erozyjno-akumulacyjna rzek. Pojezierze Kaszubskie jest ponadto centrum występowania jezior lobeliowych.

Położenie Gminy Cewice na tle Powiatu Lęborskiego oraz Województwa Pomorskiego

Źródło: commons.wikimedia.org

Przez Gminę przebiegają Drogi Wojewódzkie 212 i 214 oraz Linia Kolejowa nr 237. Odległość z Cewic do (centrum) Lęborka to około 16 km, Bytowa 40 km, Kościerzyny 50 km, Słupska 57 km, Gdyni 70 km oraz Gdańska 76 km. Mieszkańcy Gminy mogą korzystać z połączeń komunikacyjnych realizowanych przez: PKS Słupsk, PKS Bytów oraz przewoźników prywatnych.

Sieć osadniczą Gminy tworzy 23 miejscowości, podzielone pomiędzy 12 sołectw. Siedzibą Gminy jest miejscowość Cewice, będąca centrum administracyjno-usługowym, położona przy Drodze Wojewódzkiej nr 212. Cewice są również największą miejscowością Gminy, powyżej pięciuset mieszkańców posiadają również: Bukowina, Łebunia, Maszewo Lęborskie oraz Siemirowice.

Kalendarz wydarzeń
Ładowanie Wydarzenia

Wydarzenia Search and Views Navigation

Wydarzenie Views Navigation

12
sierpnia

Brak wydarzeń

« sierpień 2022 » loading...
P W Ś C P S N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Fotorelacje