• wielkość czcionki:
 • zmień kontrast:

Położenie

Gmina Cewice jest gminą wiejską położoną w północnej części województwa pomorskiego, na południowych rubieżach powiatu lęborskiego. W granicach powiatu znajdują się trzy gminy wiejskie: Cewice, Nowa Wieś Lęborska, Wicko oraz dwie gminy miejskie: Lębork oraz Łeba.

Gmina zajmuje obszar 187,61 km2, co stanowi 26,57% powierzchni powiatu lęborskiego i 1,02% województwa pomorskiego. W powiecie lęborskim zajmuje trzecią pozycję pod względem obszaru, jak i pod względem ludności – na 5 gmin. Gmina Cewice graniczy z następującymi (siedmioma) gminami:

Powiat Słupski:
(od zachodu)
 • Potęgowo
Powiat Bytowski:
(od południowego-zachodu)
 • Czarna Dąbrówka
Powiat Kartuski:
(od południowego-wschodu)
 • Sierakowice
Powiat Wejherowski:
(od wschodu)
 • Linia
 • Łęczyce
Powiat Lęborski:
(od północy)
 • Lębork
 • Nowa Wieś Lęborska

W ujęciu fizycznogeograficznym (wg J. Kondrackiego) cały obszar gminy należy do mezoregionu Pojezierze Kaszubskie [makroregion Pojezierze Wschodniopomorskie, podprowincja Pojezierza Południowobałtyckie, prowincja Niż Środkowoeuropejski, megaregion Pozaalpejska Europa Środkowa]. Pojezierze Kaszubskie jest pokryte osadami czwartorzędowymi pochodzenia lodowcowego. Na terenie mezoregionu występują głównie surowce mineralne wykorzystywane w budownictwie: glina zwałowa, piaski, żwiry, głazy narzutowe, ił warwowy. Przeważają gleby słabe głównie bielicowe i pseudobielicowe, miejscami występują gleby szarobrunatne. Dominującą klasą gleb jest klasa IVa i IV b rzadko występują gleby klasy III i V. Rzeźba terenu Pojezierza Kaszubskiego jest silnie pofałdowana. Relief jest znacznie silniejszy niż w pozostałych mezoregionach województwa, miejscami zbliżony do reliefu typowo górskiego, w którym są znaczne deniwelacje terenu.

Rzeźba terenu została ukształtowana przez szereg różnych czynników, spośród których decydującą rolę odegrał lądolód skandynawski oraz wody fluwioglacjalne. Z tego względu rzeźba jest określana jako glacjalna. Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na rzeźbę jest późniejsza działalność erozyjno-akumulacyjna rzek. Pojezierze Kaszubskie jest ponadto centrum występowania jezior lobeliowych.

Położenie Gminy Cewice na tle Powiatu Lęborskiego oraz Województwa Pomorskiego

mapa województwa pomorskiego z zaznaczonym obszarem powiatu lęborskiego i gminy cewice

Źródło: commons.wikimedia.org

Sieć osadniczą gminy tworzą 23 miejscowości, podzielone pomiędzy 12 sołectw. Siedzibą gminy jest miejscowość Cewice, będąca centrum administracyjno-usługowym, położona przy Drodze Wojewódzkiej nr 212.

Sołectwa:

 1. Bukowina
 2. Cewice
 3. Karwica
 4. Łebunia
 5. Maszewo Lęborskie
 6. Osiedle na Skarpie w Siemirowicach
 7. Oskowo
 8. Osowo Lęborskie
 9. Pieski
 10. Popowo
 11. Siemirowice
 12. Unieszyno

Mapa gminy cewice

Sąsiednie gminy

Czarna Dąbrówka, Lębork, Linia, Łęczyce, Nowa Wieś Lęborska, Potęgowo, Sierakowice

 

Fotorelacje