Wybudowano infrastrukturę rowerową na trasie Cewice – Kamieniec