• wielkość czcionki:
  • zmień kontrast:

07.04.2022

Wybudowano infrastrukturę rowerową na trasie Cewice – Kamieniec

Gmina Cewice zakończyła realizację kolejnej inwestycji, której celem jest rozwój infrastruktury rowerowej na terenie gminy. W ramach projektu pn. „Budowa systemu tras rowerowych na terenie Gminy Cewice – etap II – budowa chodnika i wymiana nawierzchni pasa przeciwpożarowego między miejscowościami Cewice – Kamieniec na potrzeby ruchu rowerowego” wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 212 powstała infrastruktura przeznaczona dla ruchu rowerowego o łącznej długości 1 816,59 m.

Realizacja inwestycji obejmowała budowę chodnika z kostki betonowej, o długości ok. 1524 m i szerokości od 3,0 m do 2,5 m oraz wymianę nawierzchni pasa przeciwpożarowego o długości 292,59 m i szerokości 2,0 m. Nawierzchnia pasa przeciwpożarowego na terenach leśnych została wykonana z mieszanki żwirowo – gliniastej, a na działce drogi powiatowej nr 1328P z kostki betonowej.

Gmina Cewice otrzymała dofinansowanie na realizację tego zadania z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, działanie „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”. Inwestycja została wykonana za kwotę 684.126,00 zł, a wysokość dofinansowania wynosi 251.184,17 zł.
Celem operacji jest poprawa warunków życia mieszkańców i rozwój infrastruktury rekreacyjnej podnoszącej atrakcyjność osiedleńczą gminy oraz stwarzającej warunki do dbania o kondycję fizyczną poprzez budowę chodnika i wymianę nawierzchni pasa przeciwpożarowego między miejscowościami Cewice i Kamieniec na potrzeby ruchu rowerowego.

Nowopowstała infrastruktura stwarza miłośnikom jazdy na rowerach bezpieczne warunki poruszania się na odcinku z Cewic do Kamieńca, na którym występuje duży ruch samochodowy. Oddzielony od jezdni chodnik i pas przeciwpożarowy pozwalają rowerzystom w pełni podziwiać malownicze widoki i czerpać przyjemność z aktywności fizycznej na świeżym powietrzu, do czego zachęcają nas obecnie wyjątkowo sprzyjające warunki pogodowe.

 

Fotorelacje