• wielkość czcionki:
  • zmień kontrast:

04.03.2024

25-lecie Samorządu Powiatu Lęborskiego

Uroczystą Galą Samorząd Powiatu Lęborskiego uczcił 25-letni okres działalności na rzecz społeczeństwa. Podsumowano dokonania w różnych obszarach funkcjonowania, zaznaczając wyraźny progres wraz ze wzrostem finansowych i operacyjnych powiatowych jednostek samorządowych. W uroczystościach wzięli udział wszyscy starostowie od reformy administracyjnej reaktywującej powiaty, pracownicy samorządowi i wielu radnych wszystkich dotychczasowych sześciu kadencji.

W uroczystej gali wziął udział Wójt Gminy Cewice Jerzy Bańka, który złożył na ręce Starosty Lęborskiego Alicji Zajączkowskiej serdeczne gratulacje i słowa uznania za dotychczasową pracę i wszelkie działania na rzecz rozwoju powiatu lęborskiego. Wójt podziękował także za współpracę z Gminą Cewice, jednocześnie wręczając pamiątkowy grawerton oraz kwiaty.

O historii i tradycjach powiatowej samorządności mówił Mirosław Tandek – przewodniczący Rady Powiatu Lęborskiego bieżącej kadencji. – Początki reformy samorządowej były czasem przełomu dla naszego regionu – mówił M. Tandek – Zyskaliśmy większą autonomię, ale przede wszystkim możliwość podejmowania decyzji blisko mieszkańców. Utworzenie jednostki samorządowej szczebla powiatowego, obok gmin i województw, oznaczało uznanie zdecentralizowanej struktury odradzającego się demokratycznego państwa. Powiat to nie tylko jednostka administracyjna – stał się przede wszystkim wspólnotą realizującą zadania o charakterze ponadgminnym. Z danych przytoczonych przez przewodniczącego dowiedzieć się było można, że Rada Powiatu Lęborskiego zebrała się do tej pory na 277 sesjach. Podczas nich podjęła łącznie 2019 uchwał, które otwierały drogę do wdrażania rozwiązań mających na względzie dobro mieszkańców oraz podjęcie się realizacji przedsięwzięć i inwestycji zmieniających region zgodnie ze społecznymi oczekiwaniami.

O tych istotnych zmianach oddziałujących na jakość życia mieszkańców mówiła Starosta Lęborski Alicja Zajączkowska: – Wśród najistotniejszych przedsięwzięć znalazły się przede wszystkim przebudowy dróg powiatowych. Powiat wsparł finansowo wdrożenia systemowe w SPS ZOZ, wybudował, zgodnie z wymogami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dwa domy dla dzieci, zrealizował w ostatnich latach ogromny projekt przy udziale środków własnych, pochodzących ze środków krajowych oraz środków dystrybułowanych przez Marszałka Województwa – Centrum Usług Społecznych w Powiecie Lęborskim, nadający zupełnie nowy wymiar zdeinstytucjonaliozwanej wieloaspektowej pomocy społecznej – wyliczała starosta.

Podsumowaniu dokonań, których znaczna część przypada na kadencję 2018-2024, zebrani w sali obrad Rady Powiatu Lęborskiego goście mogli obejrzeć w formie filmowego skrótu pokazującego największe i najkosztowniejsze inwestycje o szerokim zasięgu społecznego oddziaływania. Pamiątkowe statuetki 25-lecia otrzymali obecni na gali radni wszystkich kadencji oraz starostowie: od pierwszego z nich – Witolda Piórkowskiego, który współtworzył zręby powiatowych struktur po reformie, poprzez jego następców: Wiktora Tyburskiego, Ryszarda Wentę, Edmunda Głombiewskiego i Teresę Ossowską-Szarą, po obecną starostę – Alicję Zajączkowską. Starosta wyróżniła również upominkami 12 pracowników zatrudnionych w starostwie od początków jego istnienia. Podziękowania otrzymały również Gminy (za pośrednictwem obecnych przedstawicieli), z którymi Powiat Lęborski współpracował np. w formie realizowanych w partnerstwie przedsięwzięć. Przyjemnym zaskoczeniem i powodem do dumy było wręczenie przez senatora Kazimierza Kleinę na ręce starosty Alicji Zajączkowskiej Medalu Senatu RP. Wręczając wyróżnienie, senator Kleina zwrócił uwagę na występujące w powiecie korzystne tendencje wskazujące na właściwe kierunki wykorzystywania jego potencjału, dbałość o rozwój i innowacyjność, w tym o dynamiczny rozwój branży energetyki odnawialnej, na kreatywność uwzględniającą nowoczesne trendy realizacji pomocy społecznej i systematyczne tworzenie w powiecie lęborskim warunków zachęcających do traktowania tego obszaru, jako doskonałego miejsca do zamieszkania i życia.

Galę ćwierćwiecza zakończył koncert zespołu „Baltic Quartet”, grupy muzyków smyczkowych związanych z Filharmonią Bałtycką, z przebojami klasyki i muzyki filmowej.Organizacyjnego wsparcia przygotowaniu jubileuszu powiatowego samorządu udzieliły: dyrekcja i młodzież z Młodzieżowego Domu Kultury oraz Zespół Trębaczy pod kierownictwem Mirosława Pawlaka z Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Mieczysława Michalskiego w Lęborku.

 

zdj. Starostwo Powiatowe w Lęborku

Fotorelacje