• wielkość czcionki:
  • zmień kontrast:

12.06.2024

35-lecie zespołu Marësci

Zespół Regionalny “Marësci” od 35 lat jest wizytówką gminy Cewice. Z okazji jubileuszu członkowie zespołu do wspólnego świętowania zaprosili Jerzego Bańka Wójta Gminy Cewice, Radne Gminy Cewice Marzenę Reclaf i Annę Kubice, byłego przewodniczącego Rady Gminy Cewice Wiesława Kellera oraz Karola Płotkę Dyrektora GCK w Cewicach. Uroczystość z okazji jubileuszu 35-lecia rozpoczęła się mszą świętą w kościele w Cewicach, której przewodniczył proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Cewicach ks. Daniel Leszczyński, a dalsza część uroczystości miała miejsce w Gminnym Centrum Kultury w Cewicach. W tym wyjątkowym dniu wójt podziękował za godne reprezentowanie naszego regionu podczas licznych występów krajowych i międzynarodowych, zaznaczając, że 35 lat pracy artystycznej to piękny jubileusz. Jednocześnie życząc kolejnych wspaniałych lat z muzyczną przygodą.

Regionalny zespół pieśni Mareszki został powołany do życia 15 lutego 1989 r., a w jego skład weszły członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Cewice. Założycielką i pierwszą szefową zespołu była Maria Sucharska, a kierownikiem muzycznym Piotr Kaszkowiak. Zespół Mareszki na swoim koncie ma setki występów, którymi promuje muzykę i kulturę Kaszub.

Fotorelacje