• wielkość czcionki:
 • zmień kontrast:

19.06.2024

Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze jednostek OSP z gminy Cewice

16 czerwca 2024 roku na boisku w Siemirowicach odbyły się Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (dziewczęta i chłopcy) oraz dorosłych drużyn grupy „A” (męska) i „C” (kobieca) jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Cewice. Do rywalizacji stanęło 12 drużyn, w tym 6 drużyn MDP (dziewczęce — 3, chłopięce — 3) i 6 drużyn dorosłych (kobiece —3, męskie — 3), łącznie w zawodach udział wzięło 114 zawodników. Zawody rozegrane zostały w dwóch konkurencjach: sztafeta pożarnicza i ćwiczenie bojowe. Komisję sędziowską powołał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku bryg. Leszek Formela, a sędzią głównym był st. kpt. Marcin Elwart. Każdy z uczestników gminnych zawodów otrzymał nagrodę rzeczową ufundowaną przez gminę Cewice. Podczas wydarzenia zostały także wręczone odznaczenia dla strażaków ochotników z naszej gminy. Odznaczenia wręczyli: Jerzy Bańka — Wójt Gminy Cewice, bryg. Leszek Formeła — Komendant Powiatowy PSP W Lęborku, dh Roman Downar-Zapolski — Prezes ZOP ZOSP RP w Lęborku, dh Przemysław Keller – V-ce Prezes ZOG ZOSP RP w Cewicach, w st. spocz. dh Janusz Rybicki — Komendant Gminny ZOG ZOSP RP  w Cewicach, dh Ewa Keller — OSP Cewice. W wydarzeniu uczestniczył Wicestarosta Lęborski Adrian Wenta, Sekretarz Gminy Cewice Joanna Parszewska, Radni Powiatowi Marcin Brodalski i Krzysztof Wetta, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Cewice Remigiusz Grzanka oraz Radne Gminy Cewice Mariola Myszk i Karolina Makurat.

Wyniki gminnych zawodów OSP:

Klasyfikacja generalna MDP dziewczęta

 1. OSP Cewice
 2. OSP Łebunia 1
 3. OSP Łebunia 2

Klasyfikacja generalna MDP chłopcy

 1. OSP Cewice 1
 2. OSP Łebunia
 3. OSP Cewice 2

Klasyfikacja generalna gr. C kobiety

 1. OSP Cewice
 2. OSP Łebunia
 3. OSP Pieski

Klasyfikacja generalna gr. A męska

 1. OSP Łebunia
 2. OSP Cewice
 3. OSP Pieski
 • Odznaką Strażak Wzorowy otrzymali:

dh Zbigniew Bulman OSP Łebunia
dh Angelika Treder OSP Cewice
dh Dominik Buczkowski OSP Cewice

 • Odznakę za Wysługę Lat otrzymali:

dh Łukasz Syldatk — OSP Łebunia
dh Dawid Paczuła —OSP Łebunia
dh Rafał Ruła —OSP Łebnnia
dh Piotr Tryba — OSP Łebunia
dh Weronika Labuda —OSP Łebunia
dh Roman Cybula — OSP Cewice
dh Przemysław Keller — OSP Cewice
dh Krzysztof Bohdan — OSP Pieski
dh Waldemar Czaja — OSP Cewice
dh Tomasz Cybula — OSP Cewice
dh Mateusz Genach – OSP Cewice
dh Grzegorz Keller — OSP Cewice
dh Paweł Stukan — OSP Cewice
dh Sebastian Piotrowski — OSP Pieski
dh Przemysław Kandzorra — OSP Pieski
dh Magdalena Buczkowska — OSP Cewice
dh Angelika Treder — OSP Cewice
dh Aleksandra Gliwa — OSP Cewice
dh Ewa Keller — OSP Cewice
dh Łukasz Wierzbowski — OSP Cewice
dh Beniamin Rosin — OSP Pieski
dh PatrykKref—OSP Pieski

 • Brązową Odznaką Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej odznaczono:

dh Ewa Sycha
dh Maksymilian Dułak
dh Aleks Świderski
dh Michał Lica
dh Szymon Korda
dh Paweł Zdrojewski
dh Szymon Zdrojewski
dh Aleksander Wierzbowski
dh Zuzanna Janowicz
dh Antonina Stencel

 • Srebrną Odznaką Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej odznaczono:

dh Dagmara Linsztedt
dh Alicja Keller
dh Artur Baran
dh Igor Sikorski
dh Anna Łapigrowska
dh Szymon Kobiela
dh Brajan Szuta
dh Natalia Płotka

 

 

Fotorelacje