• wielkość czcionki:
 • zmień kontrast:

Kontakty i telefony alarmowe

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego

Urząd Gminy w Cewicach Referat Organizacyjny

tel. 59 861 34 82
e-mail: obronacywilna@cewice.pl

Sekretariat urzędu tel. 59 861 34 60,
fax 59 861 34 62
e-mail: sekretariat@cewice.pl

Starostwo Powiatowe w Lęborku Referat Bezpieczeństwa Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork
tel/fax – 59 86 21 034
tel – 59 86 32 823
całodobowo – 501 676 273
Kierownik Referatu Bezpieczeństwa – Roman Wypasek

e-mail: czk_lebork@op.pl

 


12 – jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej (obecnie na terenie powiatu lęborskiego z tel. komórkowego łączy z Policją natomiast z tel. stacjonarnego ze Strażą Pożarną)

Nadal również obowiązują numery alarmowe:

 • 112 – numer alarmowy
 • 997 – Policja,
 • 998 – Straż Pożarna,
 • 999 – Pogotowie Ratunkowe
 • 984 – Pogotowie Rzeczne
 • 985 – Ratownictwo Morskie i Górskie
 • 991 – Pogotowie Energetyczne
 • 992 – Pogotowie Gazowe

Osoba zgłaszająca zagrożenie (wypadek) powinna podać:

 • co się stało,
 • gdzie ma miejsce zdarzenie – adres, nazwa obiektu, piętro,
 • czy są zagrożeni ludzie,
 • swoje nazwisko oraz numer telefonu z którego dzwoni.

UWAGA!
Nie należy odkładać słuchawki do chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora danej służby, który może mieć dodatkowe pytania istotne dla podjęcia szybkich działań ratowniczych. Po odłożeniu słuchawki odczekać chwile przy telefonie na ewentualne sprawdzenie.

Fotorelacje