• wielkość czcionki:
 • zmień kontrast:

Organizacje pożytku publicznego – pliki do pobrania

W październiku 2018 roku wydane zostały nowe rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konieczność wydania stosownych rozporządzeń wynikała z wejścia w życie ustawy z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz.U. poz. 1909 z późn. zm.), która uczyniła Przewodniczącego Komitetu organem właściwym do wydania aktów, w miejsce ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego.

Rozporządzenia te między innymi wprowadziły nowe wzory ofert, umów i sprawozdań, czyli podstawowych dokumentów systemu zlecania zadań publicznych. Zgodnie z treścią przepisów wprowadzających nowe wzory mają obowiązywać w konkursach ofert ogłaszanych po dniu 1 marca 2019 roku.

Rozporządzenie określa:

 • Wzór – uproszczona oferta realizacji zadania publicznego zał. 1
 • Wzór – uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego zał. 2
 • Wzór – Oferta realizacji zadania publicznego/ oferta wspólna realizacji zadania publicznego o której mowa w art.14 ust. 1/2 z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zał. 1
 • Wzór – Oferta realizacji zadania publicznego/ oferta wspólna realizacji zadania publicznego o której mowa w art.14 ust. 1A/2 z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zał. 2
 • Wzór – Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego o którym mowa w art. 18 ust. 4 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zał. 5
 • Wzór – Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego o którym mowa w art. 18 ust. 5 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zał. 6
 • Wzór – Umowa o realizację zadania publicznego / umowa o realizację zadania publicznego na podstawie oferty wspólnej o której mowa w art.16 ust. 1/ 6 / ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zał. 3
 • Wzór – Umowa o realizację zadania publicznego / umowa o realizację zadania publicznego na podstawie oferty wspólnej o której mowa w art. 16 ust. 1A/ 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zał. 4
 • Wzór – Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego zał. 1
 • Wzór – Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego zał. 2

 

źródło: www.gov.pl/pozytek

 

Załączniki:

Fotorelacje