• wielkość czcionki:
  • zmień kontrast:

Rezerwat przyrody “Karwickie Źródliska”

Rezerwat przyrody “Karwickie Źródliska” obejmuje fragment lasów w pobliżu wsi Karwica z naturalnymi źródliskami rzeki Unieszynki. Miłośnicy przyrody znajdą tu rzadkie gatunki flory i fauny. Rezerwat położony jest na południowej krawędzi lasów leśnictwa Święte.  Ze względu na atrakcyjność terenu i walory edukacyjne przebiega po nim ścieżka edukacyjno-przyrodnicza, na której znajdują się tablice informujące o przedmiocie ochrony rezerwatu. Rezerwat tworzy niezwykle ciekawa forma geomorfologiczna. Na ukośnym dnie erozyjnej niszy geologicznej, tzw. cyrku źródliskowym „zawieszone” jest torfowisko niskie przepływowe, zasilane wodami podziemnymi z licznych wysięków i wychodni warstw wodonośnych zlokalizowanych wzdłuż podstawy zboczy. Gęsta sieć strumyków, które płyną bystrym nurtem, często zakolami i przez progi, rozcinają torfowisko na wiele kopuł. Strumyki te formują się następnie w bezimienny prawostronny dopływ Unieszynki, wchodzący po jej połączeniu z Pogorzelicą w skład dorzecza Łeby.

W warstwie krzewów występuje wawrzynek wilczełyko, trzmielina zwyczajna i leszczyna. Żyzne i dobrze nawodnione błotnoziemy kopuł porośnięte są bujnym wielogatunkowym runem roślin kwiatowych, paproci o wys. do 2 m i mszaków. Bagnisty obszar źródliskowy ma pow. 1,81 ha, siedlisko buczyny występującej na stromych zboczach niszy i ich strefy krawędziowej pow. ok. 1 ha. Fragmentami obszar buczyny ma charakter grądu pomorskiego z okazami starodrzewu grabu, buka i dębu. W jego podszycie obficie płoży się bluszcz pospolity, występuje marzanka wonna, łuskiewnik różowy i skrzyp zimowy. Maksymalna wysokość skarpy niszy geologicznej wynosi 25 m. Rezerwat ma wysoką wartość przyrodniczą i krajobrazową, jest siedliskiem rzadkich i chronionych gatunków roślin oraz małych zwierząt.”Karwickie Źródliska” stanowią doskonałe miejsce do odbycia lekcji przyrody , pieszych wędrówek i wypoczynku.

 

Zdjęcie ilustracyjne

 

zdjęcie ilustracyjnezdj. Nadleśnictwo Cewice

Fotorelacje