• wielkość czcionki:
  • zmień kontrast:

18.01.2024

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Łebuni odebrała nowy samochód ratowniczo – gaśniczy marki VOLVO

W środę 17 stycznia, w godzinach wieczornych, w asyście druhów z jednostek OSP z powiatu lęborskiego nowy wóz wjechał do Łebuni. Przy dźwiękach syren i płonących rac witano nowy wóz ratowniczo-gaśniczy. Strażacy ochotnicy z OSP Łebunia, którzy po nowy wóz pojechali do Częstochowy, zostali przywitani przez Wójta Gminy Cewice, radnych, sołtysów i licznie zgromadzonych mieszkańców gminy, którzy skorzystali z zaproszenia strażaków ochotników, aby wspólnie powitać w ich jednostce nowy samochód bojowy.
Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Łebunia był możliwy dzięki środkom przekazanym przez Gminę Cewice, Starostwo Powiatowe w Lęborku, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz dzięki strażakom z OSP Łebunia i mieszkańcom, którzy wspólnie organizowali liczne zbiórki na rzecz zakupu wozu.
Całkowity koszt zakupu wozu wyniósł 1.177.000,00 zł.
Uroczyste przekazanie średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego nastąpi na przełomie lutego i marca z udziałem zaproszonych gości.
Fotorelacje