• wielkość czcionki:
  • zmień kontrast:

05.12.2022

Trwa realizacja projektu pn. “Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Gmina Cewice realizuje projekt pn. “Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

1 grudnia, wyłoniony w ramach zamówienia publicznego Wykonawca, dostarczył do Urzędu Gminy w Cewicach 259 laptopów, które zostaną przekazane na własność uczniom zamieszkującym gminę Cewice, zakwalifikowanym do udziału w projekcie. Przekazanie laptopów nastąpi w grudniu br.

Koszt zakupu laptopów wyniósł 646 697,10 zł  i zostanie pokryty w całości z otrzymanego dofinansowania.

Fotorelacje