• wielkość czcionki:
  • zmień kontrast:

02.02.2023

ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO PN. „WSPARCIE DZIECI I WNUKÓW BYŁYCH PRACOWNIKÓW PGR W ROZWOJU CYFROWYM – GRANTY PPGR”

Gmina Cewice zakończyła realizację projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia
– REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Celem projektu było wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego. Realizacja projektu polegała na zakupie 259 laptopów, które zostały przekazane na własność dzieciom zamieszkującym naszą gminę.

Koszt realizacji zadania wyniósł 646 697,10 zł i został w całości sfinansowany w ramach otrzymanego dofinansowania.

Fotorelacje