• wielkość czcionki:
  • zmień kontrast:

01.04.2022

Dofinansowanie dla Gminy Cewice w ramach projektu “Cyfrowa Gmina”

Gmina Cewice otrzymała dofinansowanie na realizację projektu “Cyfrowa Gmina”. Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Celem projektu jest zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Cewicach poprzez:

  • możliwość tworzenia backup-ów serwerów i stacji roboczych
  • zmodernizowanie przestarzałej sieci wewnętrznej LAN w Urzędzie Gminy w Cewicach
  • podniesienie standardów pracy pracowników urzędu oraz stworzenie możliwości uruchomienia pracy zdalnej, co będzie miało bezpośredni wpływ na obsługę klienta.

W ramach projektu zostanie:

  • zmodernizowana sieć wewnętrzna LAN w Urzędzie Gminy w Cewicach,
  • zakupiony serwer do tworzenia backup-ów oraz wirtualizacji posiadanych systemów dziedzinowych,
  • przeprowadzona diagnoza cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Cewicach
  • podniesiony poziom cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Cewicach poprzez przeszkolenie pracownika, zakup oprogramowania i sprzętu wynikającego z przeprowadzonej diagnozy cyberbezpieczeństwa
  • podniesiony standard pracy oraz nastąpi zwiększenie efektywności urzędników poprzez zwiększenie przepustowości sieci wewnętrznej LAN oraz ujednolicenie oprogramowania biurowego.

Koszt realizacji zadania wyniesie 228 630,00 zł i w całości będzie finansowany z pozyskanych środków.

Fotorelacje