• wielkość czcionki:
  • zmień kontrast:

23.12.2020

Dofinansowanie na budowę ulicy Krótkiej i Słonecznej w Cewicach

23 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego Wójt Gminy Cewice Jerzy Bańka podpisał umowę o dofinansowanie zadania pn. „Budowa ulicy Krótkiej i Słonecznej w miejscowości Cewice”.

Celem operacji jest poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Cewice poprzez budowę ulicy Krótkiej i odcinka ulicy Słonecznej w miejscowości Cewice.

W ramach zadania zostanie wybudowana droga o szerokości 5,0 m i ogólnej długości 187,0 m, w tym droga o długości 100,0 m na ulicy Krótkiej i odcinek drogi o długości 87,0 m na ulicy Słonecznej w Cewicach. W wyniku inwestycji nastąpi zmiana nawierzchni drogi z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z kostki betonowej. Zostaną wykonane obustronne pobocza z kraty trawnikowej o szerokości 1,0 m z lewej strony i o szerokości 0,5 m z prawej strony drogi. Istniejące zjazdy w ramach przebudowy będą wykonane z kostki betonowej.  Zostanie również wykonane odwodnienie poprzez nadanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych, co zapewni odprowadzenie wód opadowych na przyległy teren w granicach projektowanych działek drogowych.

Dofinansowanie pochodzi z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

Planowany koszt przedsięwzięcia wynosi 357.548,91 zł, natomiast kwota dofinansowania to 227.508,00 zł.

Fotorelacje