• wielkość czcionki:
  • zmień kontrast:

30.03.2022

Dofinansowanie na realizację projektu pn. “Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Gmina Cewice otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. “Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

W ramach projektu zostanie zakupionych 259 laptopów, które zostaną przekazane na własność uczniom zamieszkującym gminę Cewice, zakwalifikowanym do udziału w projekcie.

Wartość zadania wynosi 673 400,00 zł, a dofinansowanie stanowi 100% kosztów kwalifikowanych.

Fotorelacje