• wielkość czcionki:
  • zmień kontrast:

18.03.2024

Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej 2024

Uczniowie ze szkół podstawowych z terenu gminy Cewice wzięli udział w gminnych eliminacjach do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej “Młodzież Zapobiega Pożarom”, które odbyły się 15 marca 2024 roku w Gminnym Centrum Kultury w Cewicach. Turniej przeprowadzono w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-IV i klasy  V-VIII. Uczestnicy zmierzyli się z pytaniami testowymi, przygotowanymi dla każdej grupy wiekowej według zróżnicowanego stopnia trudności. Zwycięzcy poszczególnych kategorii będą reprezentować naszą gminę podczas etapu powiatowego.

W pierwszej kolejności uczestnicy rozwiązywali test pisemny. Następnie uczniowie, którzy uzyskali najwyższy wynik przeszli do etapu drugiego, w którym odpowiadali na wylosowane zestawy pytań. Uczniowie musieli wykazać się znajomością przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, szeroko rozumianego ratownictwa oraz wiedzy z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, a także historii i tradycji ruchu strażackiego.

Dyplomy, nagrody oraz upominki wszystkim uczestnikom turnieju wręczył Wójt Gminy Cewice Jerzy Bańka, Przewodniczący Rady Gminy Cewice Wiesław Keller oraz Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Cewicach Karol Płotka. Nagrody dla uczestników turnieju zostały ufundowane przez Gminę Cewice.

Wiedzę uczniów oceniało jury w składzie: Radosław Wroński – Komendant Gminny OG ZOSP RP w Cewicach, st. kpt. Piotr Kobiela – Naczelnik Wydziału Operacyjno – Kontrolno – Rozpoznawczego w PSP w Lęborku, dh Wiesław Pipka z OSP Łebunia, dh Zbigniew Cybula  z OSP Cewice oraz Sławomir Greniuk – Inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej, ochrony p. poż. i archiwum zakładowego w Urzędzie Gminy w Cewicach.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w turnieju, a zwycięzcom życzymy sukcesów w dalszych etapach.

Wyniki Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 2024:

I grupa wiekowa – szkoły podstawowe klasy I-IV:

  1. Oskar Maszota – Szkoła Podstawowa w Łebuni
  2. Katarzyna Mielewczyk – Szkoła Podstawowa w Łebuni
  3. Julian Wejer – Szkoła Podstawowa w Przerytem

II grupa wiekowa – szkoły podstawowe klasy V-VIII:

  1. Nadia Wrońska – Szkoła Podstawowa w Łebuni
  2. Maja Szczechowicz – Zespół Szkół w Cewicach
  3. Dawid Cyrganowicz – Szkoła Podstawowa w Maszewie Lęborskim
Fotorelacje