• wielkość czcionki:
  • zmień kontrast:

08.12.2022

Informacja o harmonogramie odbioru komputerów w ramach grantów PPGR

Zapraszamy osoby zgłoszone do projektu pn. “Granty PPGR- Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” do odbioru sprzętu komputerowego (laptopy wraz z oprogramowaniem).

Każda osoba zakwalifikowana do projektu („Obdarowany”) otrzyma sprzęt komputerowy po podpisaniu umowy darowizny. W przypadku, kiedy Obdarowany jest osobą niepełnoletnią (w dniu odbioru nie ma ukończonych 18 lat) do odbioru sprzętu komputerowego niezbędna jest obecność uprawnionego reprezentanta Obdarowanego (rodzica, opiekuna prawnego).

Osoby, które składały wnioski jako pełnoletnie oraz osoby, które w dniu składania wniosku były niepełnoletnie, ale już ukończyły 18 rok życia, przychodzą po odbiór sprzętu OSOBIŚCIE także wg poniższego harmonogramu – zgodnie z pierwszą literą swojego nazwiska (proszę brać pod uwagę pierwszą literę nazwiska ucznia).

W celu podpisania umowy darowizny niezbędne jest posiadanie zarówno przez Obdarowanego jak również przez reprezentanta Obdarowanego numeru PESEL. Ponadto osoby podpisujące umowę darowizny muszą okazać dokument potwierdzający tożsamość.

Odbioru należy dokonywać zgodnie z poniższym harmonogramem w siedzibie Urzędu Gminy w Cewicach:

Lp. Data Godziny Miejsce odbioru Nazwiska obdarowanych od – do
12.12.2022 8:00 – 16:00 Sala nr 1 (parter) A – H
13.12.2022 8:00 – 15:00 Sala nr 1 (parter) I – L
14.12.2022 8:00 – 15:00 Sala nr 1 (parter) Ł – N
15.12.2022 8:00 – 15:00 Sala nr 1 (parter) O – R
16.12.2022 8:00 – 14:00 Sala nr 1 (parter) S – Ś
19.12.2022 9:00 – 16:00 Pokój nr 19 (II piętro) T – Ż
20.12.2022 9:00 – 14:00 Pokój nr 19 (II piętro) Dodatkowy termin dla osób, które z różnych przyczyn nie mogą przyjść w wyznaczone dni

 

UWAGA! W ww. dniach będą wydawane laptopy tylko i wyłącznie osobom, które przyporządkowane zostały do danego dnia!

Osoby, które z różnych przyczyn nie mogą odebrać laptopa w ww. dniach, proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerami telefonów 59 861-34-83 i 59 861-34-85.

Przed odbiorem sprzętu komputerowego należy zapoznać się z procedurą monitorowania utrzymania efektów projekt: Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym „Granty PPGR” dostępnej na stronie www.cewice.pl.

Każdy, kto przyjdzie poza kolejnością, musi być świadomy, iż pracownicy w tych dniach będą zaangażowani w wydawanie sprzętu TYLKO I WYŁĄCZNIE osobom z ww. list.

UWAGA! Zgodnie z dokumentacją konkursową, darowizna nie jest przekazywana na rzecz rodziców, ale na rzecz dziecka objętego wsparciem w ramach programu. Każdemu dziecku przysługuje limit kwoty wolnej od podatku w wysokości 4.902,00 zł (trzecia grupa podatkowa). Czyli nie muszą Państwo płacić podatku od darowizny.

Poniżej do pobrania i zapoznania Procedura monitorowania otrzymanego sprzętu komputerowego.

 

Procedura monitorowania Granty PPGR

 

Załączniki:

Fotorelacje