• wielkość czcionki:
  • zmień kontrast:

28.02.2022

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W GMINIE CEWICE W 2022 ROKU

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W GMINIE CEWICE W 2022 ROKU

Wójt Gminy Cewice informuje o wynikach Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Cewice w 2022 roku, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 10/2022 Wójta Gminy Cewice z dnia 18 stycznia 2022 r.
W terminie wskazanym w ogłoszeniu, tj. do 14.02.2022r. wpłynęły łącznie cztery oferty. Cztery oferty podlegały ocenie formalnej i merytorycznej, dokonanej przez Komisję Konkursową, powołaną Zarządzeniem Nr 25/2022 Wójta Gminy Cewice z dnia 16 lutego 2022r. Zlecenie wykonania zadania nastąpi w formie wsparcia z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

 

Zadanie Nr 1) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Łączna suma środków finansowych przeznaczonych na zadania w tym zakresie — 5.000,00 zł
Numer oferty: 3
Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Promyk
Tytuł zadania publicznego: Trzydniowy pobyt rehabilitacyjno — integracyjny w Primavera Jastrzębia Góra
Kwota wnioskowanej dotacji: 7.000,00
Punkty przyznane przez Komisję konkursową: 28 pkt
Kwota przyznanej dotacji:  5.000,00 zł


Zadanie Nr 2) Promocja i organizacja wolontariatu
Łączna suma środków finansowych przeznaczonych na zadania w tym zakresie — 5.000,00 zł
Numer oferty: 1
Nazwa oferenta: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Lębork
Tytuł zadania publicznego: „Wolontariacki piknik na terenie Jeziora Brody — promocja idei wolontariatu na terenie Gminy Cewice”
Kwota wnioskowanej dotacji: 4.950,00 zł
Punkty przyznane przez Komisję konkursową: 19 pkt
Kwota przyznanej dotacji: 0,00 zł

Numer oferty: 4
Nazwa oferenta:  Fundacja na rzecz Praw Ucznia Promocja idei praw i obowiązków ucznia oraz wolontariatu wśród młodzieży
Tytuł zadania publicznego: “Promocja idei praw i obowiązków ucznia oraz wolontariatu wśród młodzieży”
Kwota wnioskowanej dotacji: 3.300,00 zł
Oferta odrzucona z przyczyn formalnych


Zadanie Nr 3) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Łączna suma środków finansowych przeznaczonych na zadania w tym zakresie — 5.000,00 zł

Numer oferty: 2
Nazwa oferenta: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Lębork
Tytuł zadania publicznego: Olimpiada sportowa — aktywni My!
Kwota wnioskowanej dotacji: 4.850,00 zł
Punkty przyznane przez Komisję konkursową: 17 pkt
Kwota przyznanej dotacji: 0,00 zł

Załączniki:

Fotorelacje