• wielkość czcionki:
  • zmień kontrast:

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w Cewicach

Inwestycja polega na:

  • budowie sieci wodociągowej rozdzielczej o średnicy Ø 110 mm i  długości około 1090 m, łączącej istniejącą hydrofornię przy ul. Węgrzynowicza z siecią wodociągową w ul. Wichrowe,
  • budowie sieci kanalizacji sanitarnej  grawitacyjnej z rur PVC o średnicy 200 mm i długości około 1906 m oraz średnicy 160 mm i długości ok 200 m,
  • budowie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o długości około 14 m i średnicy Dn 63 mm,
  • budowie 2 przepompowni ścieków.

Wartość całości inwestycji: 1.424.557,33 zł

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 1.000.000,00 zł


Trwa realizacja zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w Cewicach”

ZAKOŃCZONO BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI W CEWICACH  

Fotorelacje