• wielkość czcionki:
 • zmień kontrast:

Deklaracja CEEB

Obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw, które w swojej mocy cieplnej nie przekraczają 1 MW.

Obowiązkowi zgłoszenia podlegać będzie informacja dotycząca źródła ogrzewania:

 • w przypadku nowego budynku lub budynku już istniejącego, w którym instalację uruchomiono po 1 lipca 2021 roku, termin na złożenie deklaracji wynosi 14 dni,
 • w przypadku budynku, w którym źródło ciepła było uruchomione przed 1 lipca 2021 roku, termin na złożenie deklaracji wynosi 12 miesięcy.

Natomiast w przypadku zmiany źródła ciepła właściciel lub zarządca budynku obowiązany jest do zaktualizowania deklaracji w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Deklarację będzie można złożyć formie:

 • elektronicznej – za pośrednictwem strony https://zone.gunb.gov.pl/. W tym celu niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego, bankowości elektronicznej lub e-dowodu,
 • papierowej w Urzędzie Gminy w Cewicach, pokój nr 24.
  ul. W. Witosa 16
  84-312 Cewice
  tel. 59 861 34 60  wew. 89

Formularze deklaracji dostępne są w załącznikach poniżej.

Cel złożenia deklaracji: Dane zgromadzone w bazie CEEB pozwolą na podjęcie skutecznych działań mających na celu poprawę jakości powietrza.

Więcej informacji o CEEB:

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U.2021.554 t.j. z dnia 2021.03.26).

Ulotka Centralan Ewidencja Emisyjności Budynków

 

Plakat: Złóż deklarację

Załączniki:

Fotorelacje