• wielkość czcionki:
  • zmień kontrast:

Deklaracje i opłaty

Z dniem 01 marca 2022 r. wchodzi w życie Uchwała Nr XXXII/280/2021 Rady Gminy Cewice z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

  • Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy –  30zł miesięcznie od mieszkańca.
  • Opłata dla właścicieli nieruchomości, którzy nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny (opłata podwyższona) – 60 zł miesięcznie od mieszkańca.
  • Opłata dla właścicieli, którzy kompostują bioodpady (ulga 2 zł od mieszkańca) – 28 zł miesięcznie od mieszkańca.

Skorzystanie z przysługującej ulgi (za kompostowanie bioodpadów) nakłada na właściciela nieruchomości obowiązek złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/157/2020 Rady Gminy Cewice z dnia 14 maja 2020 r., w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości i trybu składania deklaracji.

Załączniki:

Fotorelacje