• wielkość czcionki:
 • zmień kontrast:

E-dowód

 

Czym jest e-dowód

E-dowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną.

Na pierwszej stronie dokumentu (awersie) jest numer CAN. Jest on też zapisany w kodzie kreskowym na drugiej stronie. Numer ten jest potrzebny, jeśli chcesz skorzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu. Zabezpiecza też e-dowód przed odczytaniem danych zapisanych w warstwie elektronicznej przez osoby nieuprawnione.

Tym, co sprawia, że dowody wydawane od 4 marca są „e-dowodami” jest warstwa elektroniczna, czyli wbudowany, niewidoczny z zewnątrz chip. E-dowód działa bezstykowo, co oznacza, że wystarczy położyć go na czytniku.

Dowód osobisty potwierdza tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw, które uznają go za dokument podróży. Dodatkowo, dzięki warstwie elektronicznej, osoby zainteresowane mogą używać e-dowodu do komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami.

 • e-dowód umożliwia m.in. logowanie się do portali administracji publicznej przy użyciu bezpiecznego środka identyfikacji elektronicznej (profil osobisty)
 • elektroniczne podpisywanie dokumentów (dzięki podpisowi osobistemu).

Co zmieniło się w e-dowodzie od 7 listopada 2021 r.?

Od 7 listopada 2021 r. wydawane są nowe dowody osobiste z odciskami palców oraz z podpisem posiadacza dowodu osobistego.

Nowy dowód wygląda podobnie do wydawanego dotychczas dowodu osobistego (e-dowodu). Nowe elementy to:

 • dwuliterowy kod państwa członkowskiego wydającego dokument, wydrukowany na tle niebieskiego prostokąta i otoczony 12 żółtymi gwiazdami,
 • odwzorowanie podpisu posiadacza.

Odciski palców są zamieszczane w warstwie elektronicznej dowodu osobistego.

Odciski palców nie są pobierane od:

 • dzieci poniżej 12. roku życia
 • osób, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.

Natomiast jeżeli pobranie odcisków palców jest tylko chwilowo niemożliwe (np. z powodów medycznych), wtedy wydawany jest dowód osobisty bez odcisków palców – ważny 12 miesięcy.

Odciski palców są przechowywane w Rejestrze Dowodów Osobistych wyłącznie w celu wydania dowodu osobistego. Odciski są usuwane z Rejestru automatycznie:

 • w momencie odebrania dowodu przez obywatela albo
 • gdy obywatel nie odebrał dowodu w ciągu 90 dni od daty wydania (czyli daty personalizacji zamieszczonej w dowodzie).

Podpis jest zamieszczany w warstwie graficznej dowodu osobistego każdej osoby, która ukończyła 12. r. życia. Podpisu nie będzie w dowodzie osoby, która nie może złożyć podpisu.

 

Okres ważności dowodów osobistych

Wydawane od 7 listopada 2021 r. dowody osobiste są ważne przez:

 • 10 lat – dla osób od 12. r. życia,
 • 5 lat – dla osób do 12. r. życia,
 • 12 miesięcy – dla osób, od których chwilowo nie można pobrać odcisków palców.

Gdzie i jak złożyć wniosek o e-dowód?

Wniosek o dowód można składać w dowolnym urzędzie gminy, niezależnie od adresu zameldowania. Wymiana dotychczasowego dowodu osobistego jest bezpłatna.

WAŻNE!

Jeśli Twój dowód osobisty jest nadal ważny, nie musisz go wymieniać.

Złożenie wniosku o dowód osobisty (pobranie odcisków palców) oraz odbiór dokumentu (potwierdzenie tożsamości) wymaga wizyty w urzędzie.

Nieznacznie zmienił się wniosek o wydanie dowodu osobistego, został poszerzony o możliwość wskazania nowych powodów ubiegania się o dowód osobisty. Od 4 marca 2019 r. wniosek o dowód zawiera też sekcję z pytaniem o zgodę wnioskodawcy na zamieszczenie w dowodzie certyfikatu podpisu osobistego.

Jako rodzic, opiekun lub kurator możesz wnioskować o e-dowód dla dziecka lub podopiecznego. Jeśli dziecko nie ukończyło 12 lat, wniosek o dowód dla niego możesz złożyć elektronicznie.

Sprawdź, jak złożyć wniosek o wydanie dowodu dla siebie albo dla swojego dziecka lub podopiecznego.


Gdzie i jak zgłosić zagubienie, kradzież lub uszkodzenie e-dowodu?

 • Zgłoś zagubienie, kradzież lub uszkodzenie e-dowodu w urzędzie gminy lub w każdej chwili przez internet na stronie Gov.pl – wtedy e-dowód zostanie unieważniony od razu.
 • Jeśli nie wiesz gdzie jest Twój e-dowód, ale masz nadzieję, że jeszcze go znajdziesz, możesz go zawiesić na maksymalnie 14 dni. Jeśli w tym czasie nie cofniesz zawieszenia, Twój e-dowód zostanie automatycznie unieważniony. Jeśli w tym czasie cofniesz zawieszenie, Twój e-dowód będzie znowu ważny. To również możesz zrobić w urzędzie gminy lub przez internet na stronie Gov.pl
 • Jeśli ukradziono Ci Twój e-dowód, zgłoś to Policji. Nie musisz już dodatkowo zgłaszać tego w urzędzie gminy lub przez internet. E-dowód zostanie unieważniony.

 

Pamiętaj, żeby kradzież lub zagubienie e-dowodu dodatkowo zgłosić w dowolnym banku. Zgłoś ten fakt nawet jeśli nie masz konta bankowego. Dzięki temu zadbasz o swoje bezpieczeństwo i ochronisz się przed oszustami.


https://www.gov.pl/web/e-dowod

Fotorelacje