• wielkość czcionki:
  • zmień kontrast:

Laboratoria Przyszłości

Źródło dofinansowania: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Zakres zadania: W ramach Laboratoriów Przyszłości pięć szkół podstawowych:

  • Szkoła Podstawowa im. ks. Edmunda Roszczynialskiego w Cewicach
  • Szkoła Podstawowa w Łebuni
  • Szkoła Podstawowa in. Polskich Olimpijczyków w Maszewie Lęborskim
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Leśników w Przerytem
  • Szkoła Podstawowa im. Lotników Morskich w Siemirowicach

otrzymało wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. We wszystkich szkołach pojawią się drukarki 3D, mikrokontrolery, roboty, sprzęt do nagrań i inne nowoczesne wyposażenie.

Termin realizacji: do 31.08.2022 r.

Koszt realizacji zadania: 250 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 250 000,00 zł


Dofinansowanie w ramach programu Laboratoria Przyszłości

Zakończyła się realizacja projektu “Laboratoria przyszłości”

Fotorelacje