• wielkość czcionki:
  • zmień kontrast:

Okres ochronny

Wycinka drzew a okres lęgowy ptaków

Czas między 1 marca a 15 października jest powszechnie uznawany za okres lęgowy ptaków. W związku z tym, miejsca gniazdowania ptaków oraz te, które stanowią ich ostoję lub są miejscem żerowania, nie mogą być niszczone. Dotyczy to w szczególności drzew zagrożonych wycinką.

Należy przypomnieć, że okres lęgowy ptaków (1 marca – 15 października) to czas, w którym ptaki dobierają się w pary, składają jaja i wychowują młode. Jest to również okres specjalnej ochrony ich siedlisk i miejsc gniazdowania, czyli – w wielu przypadkach – drzew.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, w okresie lęgowym zakazane jest m.in.:

  •      niszczenie siedlisk lub ostoi będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania,
  •      niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd,
  •      umyślne płoszenie lub niepokojenie w miejscach rozrodu lub wychowu młodych.

W związku z powyższym usuwanie drzew, stanowiących ostoję lub miejsce gniazdowania ptaków – również tych na działkach osób prywatnych – jest niemożliwe, bez specjalnego zezwolenia, wydanego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

Wyjątek stanowi konieczność przeprowadzenia wycinki z powodów bezpieczeństwa lub wówczas, gdy drzewo jest chore lub martwe.

Zlekceważenie powyższych zakazów stanowi wykroczenie z art. 131 pkt 14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, które zagrożone jest karą aresztu lub grzywny.

W następstwie, będąc świadkiem lub dowiadując się o planach wycinki drzew, między marcem a październikiem, na których są (lub podejrzewając, że są) gniazda, jak również drzew będących w bliskiej okolicy gniazd, należy poinformować właściciela terenu o tym, że taka wycinka będzie niezgodna z prawem.

Fotorelacje