• wielkość czcionki:
  • zmień kontrast:

Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej w 2022 roku

Źródło dofinansowania: Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Zakres zadania: Organizacja przewozów autobusowych na liniach komunikacyjnych:

  • nr 43 – Pieski – Zielony Dwór – Siemirowice
  • nr 44 – Unieszyniec – Unieszyno – Karwica – Lesiaki – Krępkowice – Maszewo Lęborskie – Cewice
  • nr 45 – Oskowo – Kamieniec – Cewice
  • nr 46 – Dziechno – Popowo – Okalice – Łebunia – Bukowina – Osowo Lęborskie – Cewice

w ramach gminnych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej

 

Termin realizacji: 01.01.2022  do  31.12.2022

Koszt realizacji zadania: 342 024,95 zł

Kwota dofinansowania: 306 291,00 zł


Dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych

GMINNE PRZEWOZY AUTOBUSOWE

Zmiana rozkładu jazdy w gminnych przewozach autobusowych

Likwidacja gminnych przewozów autobusowych

 

Fotorelacje