• wielkość czcionki:
  • zmień kontrast:

SOŁTYSI I RADY SOŁECKIE

Kadencja 2019 – 2024

 

Lp. Nazwa sołectwa Imię i nazwisko sołtysa Skład Rady Sołeckiej
1. Sołectwo Karwica Justyna Lica 1.     Maria Płotka

2.     Danuta Płotka

3.     Angelika Jażdżewska

2. Sołectwo Pieski Stefan Wejer 1.     Agnieszka Leik

2.     Justyna Myszk

3.     Małgorzta Wenta

3. Sołectwo Łebunia Karolina Makurat-Syldatk 1.     Hanna Julke

2.     Izabela Klein

3.     Joanna Tarnowska

4.     Mieczysław Gerlach

4. Sołectwo Osowo Lęborskie Kazimierz Myszk 1.    Andrzej Kostuch

2.     Mateusz Naczk

3.     Hanna Szczepaniak

4.     Maciej Kreft

5. Sołectwo Bukowina Roman Czaja 1.     Mariola Szyca

2.     Dariusz Kulig

3.     Marcin Gangalowski

4.    Paulina Formela

5.     Aldona Fiuk

6. Sołectwo Popowo Mariola Dzienisz 1.     Katarzyna Wiśniewska

2.     Justyna Pranczk

3.     Dominik Walkusz

7. Sołectwo Unieszyno Grażyna Grybisz 1.     Rafał Brzeski

2.     Teresa Kass

3.     Michał Grybisz

4.     Beata Maciejewska

5.    Wiesława Kalwikowska

8. Sołectwo Maszewo Lęborskie Jan Itrych 1.     Edyta Gotowicka

2.     Elżbieta Synowicz

3.     Adam Szymikowski

4.     Beata Dawidowska

9. Sołectwo Siemirowice Zbigniew Krefta 1.     Karol Krefta

2.     Michał Jeliński

3.     Agnieszka Gałuszka

10. Zarząd „Osiedla

Na Skarpie”

w Siemirowicach

Remigiusz Grzanka 1.     Anna Sobocińska-Witkowska

2.     Mirosław Domaros

3.     Daniel Wasielewski

4.     Piotr Chmielewski

11. Sołectwo Oskowo Anna Holk – Łebińska 1.     Katarzyna Ziegert

2.     Maciej Galos

3.     Agata Szymikowska

4.    Irena Płotka

5.    Leszek Solski

12. Sołectwo Cewice Michalina Salabura 1.     Jan Janowicz

2.     Katarzyna Cybula

3.     Waldemar Czaja

4.     Maciej Badera

5.     Maria Salabura

 Wykaz sołtysów oraz rad sołeckich z podziałem na kadencje od roku 1991 

Fotorelacje