• wielkość czcionki:
 • zmień kontrast:

Wojskowo-Gminne Koło PZW Siemirowice

HISTORIA KOŁA PZW SIEMIROWICE

W latach 60-tych i 70-tych na gruntach będących własnością Państwowego Funduszu Ziemi za zgodą władz terenowych wskutek sztucznego spiętrzenia wody na naturalnym cieku wodnym (rowie) powstało rozlewisko wodne. Wszelkie prace z tym związane oraz koszty wykonania ponieśli mieszkańcy osiedla Siemirowice oraz Jednostki Wojskowej Garnizonu Siemirowice. Wykonano następujące prace:

 • Usypano groble;
 • Utworzono basen o długości 50 m z wybetonowanymi nabrzeżami i ogrodzono w celach bezpieczeństwa;
 • Wysypano odcinek brzegu od strony osiedla piaskiem plażowym z plaż nadmorskich;
 • Na grobli położono chodnik dla pieszych;
 • Wybudowano przystań żeglarską (ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy).

Do 1984 r. opiekę nad rozlewiskiem (zbiornikiem wodnym) sprawowała Sekcja Nr 1 z Siemirowic przy PZW Koło Lębork. W tym okresie rozlewisko systematycznie zarybiano z dobrowolnych składek wędkarzy i mieszkańców osiedla. W latach 1983-1985 Dowódca Garnizonu Siemirowice wszedł w porozumienie z prezesem Rolnej Spółdzielni Produkcyjnej “WRZOS” odnośnie wykonania remontu rozlewiska. Wędkarze zrzeszeni w nowo powstałym (rok 1985) kole wędkarskim w Siemirowicach, okoliczni mieszkańcy oraz Jednostka Wojskowa 5576 pod nadzorem RSP “WRZOS” wykonali następujące prace:

 • Odszlamowano rozlewisko
 • Usypano wały i dodatkowe groble
 • Wykonano trzy mnichy
 • Przeprowadzono remont kapitalny basenu, budynków przystani oraz ogrodzenia
 • Wykonano faszynowe skarpy
 • W celu upiększenia terenu posadzono żywopłot, krzewy, uzupełniono braki piasku brzegu od strony osiedla oraz posadzono rośliny wodne.

Dowódca Jednostki Wojskowej 5576 uznając wkład pracy członków PZW Siemirowice – żołnierzy, pismem z dnia 15.03.1990 r. przekazał wkład na rzecz koła PZW Siemirowice. Od 1987 r. Koło PZW Siemirowice czyniło starania o uregulowanie prawne korzystania z terenów, na których znajduje się rozlewisko. Starania te zostały zwieńczone sukcesem, gdyż od 27.09.1993 roku została zawarta umowa dzierżawna nieruchomości rolnej pomiędzy Kołem PZW Siemirowice, a Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa reprezentowaną przez Wójta Gminy Cewice.

Dnia 19.08.1998 r. tereny pod rozlewiskiem o pow. 3,60 ha zostały wykupione od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa przez Zarząd Okręgu PZW w Słupsku i przekazane w patronat i zarządzanie Wojskowo – Gminnemu Kołu PZW w Siemirowicach, jako Łowisko Patronackie. Do dnia dzisiejszego Koło PZW Siemirowice sprawuje patronat nad stawami. W latach 1985-1997 stawy były intensywnie zarybiane z dobrowolnych składek członków zrzeszonych w kole. Ogółem wpuszczono 20 gatunków ryb, różnej wielkości, o łącznej wadze około 4.000 kg. Od 1998 r. – 2003 r. łowisko jest zarybiane z opłat wędkarzy na zagospodarowanie i ochronę wód Łowiska Patronackiego Siemirowice, które można wykupić u skarbnika Wojskowo – Gminnego Koła Siemirowice. Ogółem w tym okresie wpuszczono do stawów Siemirowice około 3.200 kg ryb. Długotrwałe i racjonalne zarybianie Łowiska Patronackiego w Siemirowicach spowodowało intensywny przyrost ryb (pod względem wielkości i ilości). Wędkując na łowisku w Siemirowicach bez problemu każdy wędkarz może złapać rybę nawet rekordowej wielkości.


ZARZĄD WOJSKOWO – GMINNEGO KOŁA PZW SIEMIROWICE
 • Prezes Zarządu – Gruszczyński Damian
 • V-ce Prezes Zarządu – Kapusta Michał
 • Skarbnik Zarządu – Szpilewski Marian
 • Sekretarz Zarządu – Gruszczyńska Wioleta
 • Gospodarz Zarządu – Bulczak Marek

Wojskowo – Gminne Koło PZW Siemirowice ma swoją siedzibę w:

 • Osiedle Na Skarpie 7/4, Siemirowice,
 • przystań wędkarska nad jeziorkiem w Siemirowicach.

Wojskowo – Gminne Koło PZW w Siemirowicach z ramienia Zarządu Okręgu PZW Słupsk sprawuje opiekę nad:

 • Łowiskiem Patronackim w Siemirowicach (na zasadzie Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb i Regulaminu Łowiska Patronackiego Koła Siemirowice) przy jeziorze znajdują się: – trzy parkingi, plaża, basen, droga spacerowa na około jeziorka, teren pod pole namiotowe
 • Jeziorem w Oskowie przy jeziorze znajdują się: parking leśny, pole namiotowe
 • Jeziorem Żurawie i “Trzema Stawami” w Krępkowicach, przy jeziorze znajdują się: parking leśny, pole namiotowe, plaża

Przy Kole istnieje Społeczna Straż Rybacka PZW podlegająca Powiatowemu Komendantowi SSR – Rejonu Lębork. Prowadzi ona swoją działalność w zakresie ochrony wód i środowiska na terenie całej gminy i powiatu lęborskiego.

Na początku 2003 r. przy kole utworzono Młodzieżowy Klub Wędkarski dla dzieci do lat 16.

Zarząd Koła prowadzi działalność w zakresie ochrony wód i środowiska oraz rozpowszechniania sportu i wypoczynku z wędką współpracując z lokalnymi władzami Samorządowymi, Strażą Leśną, Bazą Wojskową w Siemirowicach, Szkołą oraz WOPR-em. Zarząd Koła ściśle współpracuje z Zarządem Okręgu PZW Słupsk w zarybianiu i ochronie wód PZW na terenie Gminy Cewice (jez. Oskowo, Krępkowice i Trzy Stawy).


Polski Związek Wędkarski Okręg Słupsk

Fotorelacje