• wielkość czcionki:
  • zmień kontrast:

Zdalna Szkoła+

 

Tytuł projektu: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Wartość projektu: 104 999,77 zł
Wartość dofinansowania: 104 999,77 zł

Cel projektu: Zakupienie 41 laptopów wraz z oprogramowaniem do nauki zdalnej dla uczniów 5 szkół prowadzonych przez Gminę Cewice, którzy nie posiadają sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji kształcenia na odległość.

O projekcie:
Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.
Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, I Oś Priorytetowa „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowością”.

Planowane efekty projektu:
Umożliwienie udziału w nauczaniu zdalnym i realizacji podstawy programowej 41 uczniom szkół prowadzonych przez Gminę Cewice, którzy nie posiadają sprzętu komputerowego


 

Gmina Cewice otrzymała dofinansowanie w wysokości 104.999,77 zł w ramach projektu „Zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014-2020, I Oś Priorytetowa „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Celem projektu jest zapewnienie dostępu do sprzętu umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo. Dotacja jest przeznaczona na zakup 41 komputerów przenośnych i oprogramowania, które zostaną przekazane do szkół publicznych z terenu naszej gminy. Następnie sprzęt trafi do uczniów z Gminy Cewice, którzy nie mają warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym.

Dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych projektu i pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.


 

 

Gmina Cewice zakupiła 41 laptopów w ramach projektu „Zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014-2020, I Oś Priorytetowa „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Laptopy trafią do szkół w Cewicach, Łebuni, Maszewie Lęborskim, Przerytem i Siemirowicach.

Celem projektu jest zapewnienie dostępu do sprzętu umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo.

Koszt zakupu sprzętu komputerowego wyniósł 105.000,00 zł, z czego 104.999,77 zł stanowiło dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Fotorelacje