• wielkość czcionki:
  • zmień kontrast:

Zdalna Szkoła

 

 

 

Tytuł projektu: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Wartość projektu: 60 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 60 000,00 zł

Cel projektu: Zakupienie 20 laptopów wraz z oprogramowaniem do nauki zdalnej dla uczniów 6 szkół z terenu Gminy Cewice, którzy nie posiadają sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji kształcenia na odległość.

O projekcie:
Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.
Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, I Oś Priorytetowa „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowością”.

Planowane efekty projektu:
Umożliwienie udziału w nauczaniu zdalnym i realizacji podstawy programowej 20 uczniom szkół z terenu gminy Cewice, którzy nie posiadają sprzętu komputerowego.

 


 

 

Gmina Cewice zakupiła 20 laptopów wraz z oprogramowaniem systemowym i biurowym w ramach realizacji projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014-2020, I Oś Priorytetowa „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowością”.

Laptopy zostaną przekazane 5 szkołom publicznym i 1 szkole niepublicznej z terenu gminy Cewice, które następnie wypożyczą sprzęt uczniom na potrzeby uczestniczenia w zdalnym nauczaniu.

Koszt zakupu sprzętu wyniósł 60.000,00 zł i w całości będzie sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 


 

 

W dniach 23 – 24 kwietnia 2020 r. Gmina Cewice przekazała 6 szkołom 20 laptopów wraz z oprogramowaniem, zakupionych w ramach realizacji projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014-2020, I Oś Priorytetowa „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowością”. Sprzęt komputerowy otrzymały:

  • Szkoła Podstawowa w Łebuni – 4 szt.
  • Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Maszewie Lęborskim – 3 szt.
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im/ Leśników Polskich w Przerytem – 1 szt.
  • Zespół Szkół w Cewicach – 6 szt.
  • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Siemirowicach – 5 szt.
  • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Bukowinie – 1 szt.

Sprzęt zostanie następnie wypożyczony uczniom na potrzeby uczestniczenia w zdalnym nauczaniu.

Koszt zakupu sprzętu wyniósł 60.000,00 zł i w całości będzie sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Fotorelacje