• wielkość czcionki:
  • zmień kontrast:

04.09.2020

Modernizacja instalacji wodociągowej zasilającej hydrofornię w Siemirowicach

W lipcu i w sierpniu 2020r.  została wykonana modernizacja instalacji wodociągowej zasilającej hydrofornię w Siemirowicach oraz modernizacja hydroforni w zakresie sterowania.
Zlecone zadanie obejmowało:

  • wykonanie wodociągu PE 110 o długości 280m,
  • wyeliminowanie zbiornika retencyjnego wody,
  • wykonanie szafki łączeniowej,
  • zaprojektowanie i wykonanie rozdzielnicy dla obsługi dwóch pomp w oparciu o sygnał z rozłącznika ciśnieniowego,
  • ułożenie nowych przewodów od rozdzielnicy do studni przy zbiorniku – odcinek 150 metrów,
  • wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 150.675,00 zł

Fotorelacje